Halfjaarrapportage uitvoering Jeugdwet naar gemeenteraa

Geschreven door Redactie

Het Almeerse college van B en W heeft een nieuwe halfjaarrapportage naar de gemeenteraad gestuurd over de uitvoering van de Jeugdwet. De gegevens gaan dit keer over de tweede helft van 2019. In deze rapportage biedt de gemeente Almere opnieuw cijfers over en verklaringen bij het gebruik van jeugdhulp, het aantal maatregelen jeugdbescherming en jeugdreclassering en het aantal meldingen van kindermishandeling. Cijfers vertellen nooit het hele verhaal. Daarom hebben ervaringen van inwoners en hulpverleners een nadrukkelijke plek in deze rapportage. De gemeente geeft ook inzicht in maatregelen om de jeugdhulp te verbeteren en financieel duurzamer te maken.