Voorsorteren op de toekomst in de geriatrische revalidatiezorg

Geschreven door Redactie

“In Almere krijgen we, net als in de rest van Nederland, in de nabije toekomst meer kwetsbare ouderen. Daar moet Flevoburen, Centrum voor geriatrische revalidatie van Zorggroep Almere, op voorsorteren. “We zullen meer mensen moeten bedienen bij dezelfde opnamecapaciteit. Dat kan slechts door de opnametijd te verkorten en de patiënten verder in hun vertrouwde omgeving thuis te laten revalideren als dat veilig kan. Naast een uitdaging is dat onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.” Aan het woord is Ellen Vreeburg, Manager geriatrische revalidatiezorg van Flevoburen. Zij vertelt over eGRZ-net: de pilot waarmee Flevoburen dit najaar start en waarvan zij één van de voortrekkers is.   

Ellen: “De revalidanten krijgen een zogenaamde hippersensor (een beweegsensor) mee die ze aan hun heupriem hangen. Dit kleine kastje registreert al hun dagelijkse bewegingen. Daarbij hoort een omgevingssensor, die op een centrale plek in huis in het stopcontact moet worden ingeplugd.   

Telkens als de revalidant langs de omgevingssensor loopt, registreert deze alle data uit de beweegsensor. Deze data worden opgeslagen in een webbased-applicatie, die de data toont in een grafiek. Vervolgens kan de behandelaar deze informatie bekijken vanaf de werkplek en gaat hierover, via het wekelijkse beeldbellen, in gesprek met de revalidanten. Verder hebben die ook nog een wekelijkse fysieke behandeling, thuis of op de polikliniek. Afhankelijk van de doelen en mobiliteit van de revalidant.“  

“De komende drie jaar willen we de gemiddelde opnametijd in Flevoburen met een week verkorten, van vijf naar vier weken. Daarmee komen we ver onder het landelijk gemiddelde (dat op zes weken ligt). Op jaarbasis krijgen we daardoor 20% meer capaciteit. Patiënten die aan hun heup of knie zijn geopereerd kunnen na hun ontslag uit het ziekenhuis mogelijk zelfs meteen naar huis en in hun vertrouwde omgeving aan hun revalidatietraject beginnen. Zo creëren we ruimte voor mensen die de opname echt nodig hebben.” 


Onze Ambassadeurs