Veiligheidshuis verandert naam in Zorg en Veiligheidshuis

Geschreven door Redactie

De regio Flevoland werkt sinds 2014 samen in het Veiligheidshuis. Onder regie van de gemeenten werken justitie en zorgverleners doelgericht en over de grenzen van de verschillende organisaties heen samen aan een veiligere samenleving. In sommige situaties is dat heel hard nodig. Denk bijvoorbeeld aan de hulp aan gezinnen met meervoudige problemen en aan thema’s als het tegengaan van criminaliteit, radicalisering en ernstige overlast (bijvoorbeeld door personen die hinderlijk verward gedrag vertonen). Ook het tegengaan van huiselijk geweld staat hoog op de agenda.

"Zorg en veiligheid kunnen niet zonder elkaar", stelt wethouder Froukje de Jonge namens de samenwerkende partners. Zij heeft alle medewerkers in een persoonlijke videoboodschap bedankt voor de inzet en gefeliciteerd met de nieuwe gedeelde naam. "Het is goed dat wij nu één Zorg en Veiligheidshuis hebben waar, zowel op persoonsniveau als wat algemener, mensen en instanties vanuit de zorg én vanuit veiligheid kennisdelen en samenwerken."

Partnerschap

In het Zorg en Veiligheidshuis werken zorgpartners uit bijvoorbeeld de jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg en justitiepartners zoals de politie en het OM met elkaar samen. De gemeente heeft de regie op het Zorg en Veiligheidshuis en zorgt daarbij voor de verbinding tussen de lokale organisaties. In sommige situaties schuiven er andere partijen aan, zoals woningcorporaties of het maatschappelijk werk. De aanpak is altijd maatwerk. De partners maken een per situatie een plan waarin vaak de kracht ligt in een combinatie van straf en hulpverlening.

Onze krant nog niet ontvangen?