Upcycle-centrum Almere laat kinderen circulaire economie beleven

Gemeente Almere ontving in 2019 een financiële bijdrage voor het door-ontwikkelen van het Upcycle-centrum Almere.


De plek waar product-hergebruik hoog in het vaandel staat door bijvoorbeeld een kringloopwinkel, een reparatiewerkplaats en de milieustraat met elkaar te verbinden.

Zo kan het onnodig weggooien van grondstoffen en materialen worden voorkomen. Ook worden leerlingen van primair en voortgezet onderwijs hierbij betrokken. 


Afdeling Stadsreiniging van de gemeente Almere werkt samen met Stichting Stad & Natuur (S&N) Almere voor het lesaanbod voor scholen. S&N is binnen Almere verantwoordelijk voor het lesaanbod voor scholen op het gebied van natuur, milieu en voeding en bereikt jaarlijks ruim 20.000 leerlingen in Almere. Dit lesaanbod laat leerlingen circulaire economie beleven, zowel in de eigen school als op het Upcyclecentrum. 


Het Upcyclecentrum ligt op het bedrijventerrein De Steiger. De gemeente Almere is actief bezig om van dit bedrijventerrein een Circulaire Hub te maken. 
Onze Ambassadeurs