Zuurstoftekort waarschijnlijk oorzaak massale sterfte brasems

Geschreven door Redactie

De honderden brasems die dood gevonden werden in Almere, zijn waarschijnlijk door zuurstoftekort omgekomen.

Dat meldt Staatsbosbeheer. 


Op zondag 16 augustus kreeg Staatsbosbeheer de eerste meldingen binnen over dode brasems in het water in het gebied tussen het gemaal De Blocq van Kuffeler, de Oostvaardersdijk en een kleine strook om het industrieterrein bij Almere. De dag erna werd duidelijk dat er honderden dode brasems in het gebied dreven. De vissen kwamen ook in omliggende wateren terecht. Staatsbosbeheer heeft daarna samen met het Waterschap Zuiderzeeland onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak en waarom er alleen brasems dood gingen. 


Volgens een woordvoerder van Staatsbosbeheer is het zuurstofgehalte in water met warm weer al lager. Door de hevige regenbuien rond die tijd kwam er in één keer veel koud water bij. Dat zorgde voor een dip in het zuurstofgehalte. En waarschijnlijk zijn vooral brasems daar heel gevoelig voor. 


"Het is niet onomstotelijk vastgesteld. Daarvoor hadden we vlak voor en vlak na de regenbuien het zuurstofgehalte moeten meten. Maar er zijn wel sterke vermoedens dat dit de oorzaak is geweest van de sterfte", vertelt de woordvoerder van Staatsbosbeheer. 


Na 16 augustus zijn er geen dode vissen meer gevonden in het water. Alles wat er nu nog zwemt, daar gaat het goed mee, aldus Staatsbosbeheer.