Woningcorporaties luiden noodklok; nieuwbouw en renovaties in gevaar

Geschreven door Redactie

Nieuwbouw, het verduurzamen van huurwoningen en renovaties staan allemaal onder druk.

Woningcorporaties in Flevoland verwachten financiële problemen op lange termijn. De corporaties hebben onvoldoende geld om al hun maatschappelijke taken uit te voeren. Ze pleiten nu voor een regionale analyse van de situatie.


Onderzoek 

Enkele weken geleden verscheen een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken, Economische Zaken en Financiën, en Aedes (vereniging van woningcorporaties). Dat onderzoek schetste een somber beeld. Landelijk gezien hebben enkele woningcorporaties al binnen vijf jaar onvoldoende geld om genoeg sociale huurwoningen te bouwen. De aankomende jaren worden de problemen alleen maar groter en nijpender. Dit komt onder meer omdat nieuwbouw en de verduurzaming te weinig geld opleveren. Ook de verhuurderheffing en de vennootschapsbelasting kosten de corporaties veel geld.

Flevolandse situatie

Flevolandse woningcorporaties zien ook grote problemen op lange termijn. Zo laat Centrada in Lelystad weten: "Op korte termijn kunnen we nog allerlei investeringen doen, maar op lange termijn loopt dit model vast." Centrada zegt nog een 'hele tijd' nieuwbouw te kunnen doen. Dat komt omdat de rente laag is en je bij nieuwbouw ook weer nieuwe huur krijgt, dus nieuwe inkomsten. Per saldo teert Centrada ook bij nieuwbouw in, maar dat gaat wel langzamer dan bij de andere investeringen. Duurzaamheid hakt er echt in bij de Lelystadse corporatie. "Naar label A (ingepland voor 2027) kunnen we nog waarmaken, maar daarna echt gasloos en eventueel zelfs naar energieneutraal voor de hele voorraad is een opgave die gewoon niet binnen het huidige bedrijfsmodel mogelijk is." Ook grootschalige renovaties en slopen/nieuwbouw zullen slechts op beperkte schaal kunnen.

"Wij delen de zorg over de investeringsmogelijkheden op de lange termijn." - De Alliantie


Goede Stede, met woningen in Almere, is blij met het uitgevoerde onderzoek. De corporatie wil blijven inzetten op nieuwbouw, maar er moet wel geld bij. Ook Goede Stede haalt de lastendruk aan waar corporaties mee te maken krijgen. De verhuurderheffing en vennootschapsbelasting drukken zwaar op de begroting van de corporatie. 


Ook de Almeerse corporatie Ymere herkent het beeld: "De wooncrisis in de metropoolregio Amsterdam waar Ymere actief is, is groot. Het aantal woningzoekenden is vele malen groter dan het aanbod van betaalbare sociale huurwoningen. De opgave die corporaties er hebben is ook groot: niet alleen het bouwen van nieuwe huizen, maar ook bestaande huurwoningen moeten worden onderhouden en gerenoveerd. Ook het betaalbaar houden van de huren voor huurders met bescheiden inkomen kost geld. En wat te denken van het verduurzamen van al die woningen met het oog op de toekomst? De investeringscapaciteiten van woningcorporaties zijn helaas niet onbegrensd. Ook Ymere kan een euro maar één keer uitgeven. Dat betekent keuzes maken."