Aandacht voor laaggeletterdheid Almere

Geschreven door Redactie

Stichting Lezen & Schrijven organiseert van 7 tot en met 13 september 2020 de Week van Lezen en Schrijven om zo aandacht te vragen voor laaggeletterdheid in Nederland.

In Almere heeft naar schatting 13% tot 16% van de volwassenen tussen de 18 en 65 jaar moeite met lezen en schrijven. Dit maakt deze mensen kwetsbaar: minder zelfredzaam, minder sociaal actief en minder gezond. Daarom is ook dit jaar door een aantal lokale organisaties een mooi programma opgezet om extra aandacht te vragen voor deze problematiek.  

In verband met de coronamaatregelen is het programma van de Week van Lezen en Schrijven aangepast. De fysieke bijeenkomsten zijn niet, of zeer beperkt toegankelijk om zo te voldoen aan de richtlijnen van het RIVM.

Wat ervaar je als je moeite hebt met lezen en schrijven? Waar kan je terecht als je hiervoor hulp zoekt? Wat kun je doen om mensen te helpen die moeite hebben met lezen en schrijven? Om hier een beeld van te krijgen, hebben de VMCA, Humanitas, De Schoor, het ROC, De Nieuwe Bibliotheek, Stichting Lezen en Schrijven en de gemeente Almere een digitale quiz gemaakt. De quiz kun je tijdens de Week van Lezen en Schrijven vinden op de website www.doemeemettaal.nl/quiz. 

Op 10 september wordt het Informatiepunt Digitale Overheid in de Nieuwe Bibliotheek geopend en de website Digiwijzer Almere gelanceerd. Het informatiepunt is er voor mensen die moeite hebben met digitale dienstverlening en vragen hebben over het zaken doen met de overheid.


Onze Ambassadeurs