FvD bezorgd over gebruik granuliet in grote bouwprojecten

Geschreven door Redactie

Forum voor Democratie maakt zich zorgen omdat er in een aantal recente grote bouwprojecten in Flevoland grote hoeveelheden granuliet zijn gebruikt.

Het zou gaan om windpark Westermeerwind, de Marker Wadden en mogelijk ook om de versteviging van de Houtribdijk. De Statenfractie wil van het provinciebestuur weten in hoeverre dit gebruik en de mogelijk gevaren ervan in kaart zijn gebracht.

Het televisieprogramma Zembla besteedde onlangs opnieuw aandacht aan de mogelijke gevaren van deze stof die in de bouwwereld voor onder meer opvulling van de bodem wordt gebruikt.

Het gevaar komt overigens niet van het granuliet zelf. Maar wanneer hieraan andere stoffen worden toegevoegd, zou de stof acrylamide kunnen vrijkomen. Die staat volgens FvD bekend als een Zeer Zorgwekkende Stof.

Rijkswaterstaat heeft overigens in het verleden al gereageerd op een uitzending van Zembla. In die reactie wordt gesteld dat aan wettelijke voorwaarden is voldaan en dat de stof veilig kan worden gebruikt.

Maar Rijkswaterstaat zou ook erkend hebben dat er rekenfouten zijn gemaakt rond de samenstelling en de schadelijkheid van de stoffen. Forum voor Democratie wil daarom dat de berekeningen van Rijkswaterstaat nog eens onafhankelijk worden gecontroleerd, bijvoorbeeld door de Omgevingsdienst.

Ook zou de stof niet meer moeten worden gebruikt totdat definitief duidelijkheid over de gevaren bestaat. De provincie zou bovendien moeten waarschuwen voor de mogelijke gevaren van granulietgebruik.

Onze krant nog niet ontvangen?