Verbazing over verwaarlozing natuur rondom gedenkmonument

Geschreven door Redactie

Vandaag is het Open Monumentendag, normaliter een dag om de monumenten van onze stad te bewonderen.

Maar toen Rein Mulder samen met oud veteraan Rien Gruter afgelopen week het gedenkmonument in het Nationaal Monument Bos der Onverzettelijken wilde bekijken waren ze erg verbaast en teleurgesteld over de staat van de natuur rondom het monument. Het gras is niet gemaaid en staat erg hoog, daarnaast groeit er overal onkruid. Meneer Mulder heeft hierover gecommuniceerd met Gemeente Almere, maar die weten hier verder niks vanaf en ondernemen geen actie.


Het ‘Bos der Onverzettelijken’ bevindt zich aan de Vrijheidsdreef in de Verzetwijk van Almere-Stad en is op 29 april in 1993 door Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Benhard geopend. In het bos rondom het monument zijn in totaal 2142 bomen geplant. Hiervan zijn 2133 bomen gewijd aan het aantal verzetsmensen dat volgens gegevens van het Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gefusilleerd. Vijf bomen staan symbool voor elk van de jaren van onderdrukking en verzet. En drie bomen staan voor de band met het Koninklijk Huis, deze zijn gewijd aan koninginnen Wilhelmina, Juliana en Beatrix.

Meneer Mulder en Meneer Gruter vinden het erg respectloos dat dit bos niet onderhouden wordt. Het gedenkmonument heeft namelijk een bijzondere betekenis, niet alleen voor oud veteranen, maar voor iedereen. Door het bos te verwaarlozen lijkt het alsof men vergeten is wat er tijdens de oorlog is gebeurt. Dit kan én mag absoluut niet vergeten worden.