ARTlab de Meester organiseert een leuke workshop

Geschreven door Redactie

KLEURinCULTUUR wil alle kinderen in Almere kennis laten maken met verschillende kunstvormen, zoals muziek, theater, dans en beeldende kunst.

Nu heeft KLEURinCULTUUR een ARTlab voor leuke en creative workshops in poppodium de Meester.


De ARTlab is een soort klein kunstlabaratorium waar kinderen van 7 tot en met 12 jaar leuke en gezellige creatieve activiteiten kunnen volgen. Dit vindt plaats op 3 en 10 december van 16:00 tot 17:00 uur. Dan kunnen kinderen meedoen met de activiteiten. Je kunt leuke dingen verwachten zoals samen muziek maken met speciale spullen. Bij voorbeeld Boomwackers, dat zijn een soort plastic buizen waarmee je allemaal verschillende geluiden kunt maken.