Stadhuis kan niets over belofte aan Vis à Vis vinden

Geschreven door Redactie

Er is helemaal niets te vinden op het Almeerse stadhuis dat ook maar enigszins bevestigt dat rond 2015 of daarna aan Vis à Vis is beloofd dat het theatergezelschap permanent op de huidige locatie mag blijven.

Er is formeel bestuurlijk geen toezegging gedaan en uit verder onderzoek op het stadhuis blijkt nu ook dat er op papier niets staat waaruit kan worden opgemaakt dat die suggestie mogelijk is gewekt.

In het collegebesluit van 8 september 2015 staat dat Vis à Vis slechts tijdelijk op de huidige plek kan blijven omdat de grond bestemd is voor woningbouw, maar volgens het theatergezelschap ging dat gepaard met de belofte dat dit later omgezet zou worden in een definitief verblijf. Ook oud-wethouders onderschrijven dit.

De gemeente is op verzoek van Omroep Flevoland met verwijzing naar de Wet openbaarheid van bestuur in stukken op het stadhuis gaan spitten om te kijken of er rond die tijd of daarna in contact met ambtenaren of bestuurders nog is gecommuniceerd (schriftelijk of mondeling) over een definitief verblijf op de huidige locatie aan de Muiderzandplaats in Almere Poort.

"We hebben geen toezeggingen gevonden"
"We hebben een aantal betrokken ambtenaren bevraagd. We hebben in oude stukken gekeken, in oude speeches voor zover aanwezig, en gezocht in correspondentie en agenda’s. We hebben geen toezeggingen hierover gevonden", zo laat een gemeentewoordvoerder weten.

Het enige waarop in het onderzoek is gestuit, is een verzoek van Vis à Vis uit september 2017 om een afspraak in te plannen met de betrokken bestuurder. Waarover die afspraak moest gaan, is onduidelijk en die heeft voor zover bekend ook niet plaatsgevonden. "We hebben deze mogelijke afspraak niet teruggevonden in de agenda. Ook zijn er in die periode verder geen stukken teruggevonden van of naar aanleiding van een dergelijk gesprek."

"De wens is en was Vis à Vis voor de stad te behouden. Dat beeld leeft bij een aantal van de betrokken ambtenaren die wij bevraagd hebben. Maar er zijn geen besluiten genomen en we hebben niets van een gedocumenteerde mondeling of schriftelijke bevestiging hiervan kunnen vinden. Als anderen hiervan nog iets in hun bestanden hebben, horen we het natuurlijk graag", aldus de gemeentewoordvoerder.

Mondelinge toezegging niet schriftelijk vastgelegd
Het is al enige tijd rumoerig rond Vis à Vis. De theatergroep dreigt uit Almere te vertrekken als zij niet op hun huidige locatie mag blijven. De theatergroep stelt al in 2013 de plek definitief toegewezen te hebben gekregen. Dat zou volgens hen blijken uit het document Ruimtelijke Onderbouwing uit hetzelfde jaar. Dat zij twee jaar later eind 2015 wel een erfpachtcontract voor een periode van tien jaar hebben ondertekend, had volgens Vis à Vis alleen een pragmatische reden. Het betekende niet zij daarna weg zouden gaan om plaats te maken voor woningbouw. De theatergroep beweert dat zij van de gemeente de belofte hebben gekregen dat het contract na 2025 omgezet zou worden in een definitief contract.

Dat wordt onderschreven door oud-wethouder Frits Huis van Leefbaar Almere. Hij beweert dat hij destijds Vis à Vis mondeling heeft beloofd dat zij niet weg hoeven van hun huidige plek. Hij suggereerde dat zijn mondelinge toezegging mogelijk ook schriftelijk was vastgelegd, maar naar nu blijkt is dat dus nergens in documentatie op het stadhuis terug te vinden.

Wel is zijn bewering onderschreven door de voormalige PvdA-wethouders Tjeerd Herrema en Adri Duivesteijn. Herrema zei eerder dat ook hij de locatie in Poort altijd als de definitieve locatie heeft gezien. En ook Duivesteijn stelde in de Volkskrant dat het theatergezelschap een definitieve plek was beloofd.

Gemeenteraad moet nog een besluit nemen
Het huidige college van burgemeester en wethouders wil Vis à Vis graag voor Almere behouden. Het is aan de gemeenteraad of het theatergezelschap zijn activiteiten ook op de huidige plek in Almere Poort kan voortzetten. Het stadsbestuur laat momenteel een locatieonderzoek uitvoeren naar de consequenties daarvan. Uiterlijk 1 oktober moet dat onderzoek zijn afgerond en kan de gemeenteraad een besluit nemen.

De gemeentewoordvoerder benadrukt dat Almere Vis à Vis een belangrijke speler vindt in het Almeerse en regionale culturele landschap. "We zoeken nu gezamenlijk naar oplossingen om dit mogelijk te maken. Hetzij op de huidige locatie of op een andere locatie. Daar werken we met z'n allen hard aan."

Vis à Vis doet zelf ook onderzoek
Vis à Vis heeft ondertussen zelf ook actie ondernomen om zijn kansen op de huidige plek te vergroten. Zo denkt het theatergezelschap na over het bouwen van een geluidswal om de geluidsoverlast voor de nabijgelegen toekomstige woningen te beperken. Zakelijk leider Klaartje Wierbos laat weten dat dit ruimtelijk plan duidelijk moet maken hoe het theatergezelschap, woningbouw en groen naast elkaar kunnen bestaan. Het plan is waarschijnlijk eind volgende week afgerond. "We steken onze energie nu in het kunnen blijven op deze plek en in onze nieuwste voorstelling Robot natuurlijk."

Mocht de gemeenteraad uiteindelijk besluiten dat Vis à Vis wel plaats moet maken voor woningbouw, dan heeft het theatergezelschap al aangekondigd Almere helemaal te zullen verlaten. Dan is er geen vertrouwen meer in de gemeente. Ook overweegt het theatergezelschap dan naar de rechter te stappen. Dat is voor Vis à Vis dan ook het moment om alle correspondentie waarover zij nog beschikt nauwkeurig door te nemen om te kijken of zij op papier extra onderbouwing van de belofte kunnen terugvinden. "Voor nu gaan we nog uit van de goede afloop."