Wijkteams samengevoegd vanwege gebrek aan medewerkers

Geschreven door Redactie

De wijkteams in Almere, waar bewoners met al hun vragen terecht kunnen, hebben te weinig mensen om hun werk goed te kunnen doen. Daarom komt de gemeente met een nieuw plan.


Volgens wethouder Roelie Bosch zijn de teams te klein en daardoor kwetsbaar bij uitval van medewerkers door bijvoorbeeld ziekte en vakantie. Daarom is ervoor gekozen om wijken en teams samen te voegen.

De wijkwerkers van het wijkteam vertegenwoordigen diverse zorg- en welzijnsorganisaties in de wijk. Er is bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, een cliëntondersteuner van MEE, een WMO-consulent, een opbouwwerker en een vrijwilligersconsulent. Bewoners kunnen met al hun vragen bij het wijkteam terecht.

Aan de taken van de wijkteams verandert niets. Wel aan de inzet in bepaalde wijken. Almere telt nu 16 wijkteams. Daarvan blijft in het nieuwe plan nog maar de helft over. Die teams moeten meerdere wijken bedienen. Daarvoor is gekeken hoeveel hulp bepaalde wijken nodig hebben. Er zijn groene, oranje en rode wijken. Groen staat voor weinig hulp en rood voor veel.