Casuïstiek consultatielijn Jeugd GGZ Almere

Geschreven door Redactie

De consultatielijn Jeugd GGZ biedt iedere werkdag telefonische consultatie aan alle jeugdprofessionals in Almere. De consultatielijn wordt bemand door zorgverleners met een brede kennis van (jeugd) psychiatrische problematiek, systeemproblematiek en met inzicht in de sociale kaart van Almere.

Door het bieden van consultatie kunnen jeugdhulpverleners zelf invulling blijven geven aan de hulp- en zorgverlening aan kinderen en jeugdigen.

Consultatie draagt zo mede bij aan het voorkomen van onnodige verwijzingen naar (duurdere) specialistische zorg. Mocht een verwijzing toch nodig zijn dan kan via de consultatielijn worden meegedacht welke voorziening de passende vervolghulp biedt zodat patiënten efficiënt en effectief naar de juiste behandelomgeving worden verwezen.

Voorbeelden

Een Praktijkondersteuner huisarts (POH) belt over een jong kind (2 á 3 jaar) dat angsten laat zien, slecht slaapt en aanklampend gedrag vertoont, waarschijnlijk vanwege vele nare ziekenhuisopnames dat het kind gehad heeft. De vraag is of welke zorg mogelijk is. Met de consultatielijn is besproken dat EMDR via verhalenmethode op deze jonge leeftijd kan en passend lijkt bij deze problematiek. Hier kon de POH verder mee.

Een kind met hechtingsproblemen is in behandeling, en er wordt gesignaleerd dat de vader ook hulp nodig heeft vanwege eigen verleden. De consultatielijn denkt mee over welke interventie passend is bij die problematiek en hulpvraag. Kwam uit op schematherapie, vervolgens meegedacht waar dit voor volwassenen geboden wordt.

De Consultatielijn wordt gebeld door een aanbieder van jeugdzorg met de vraag voor een passende verblijfsvoorziening. Al pratend blijkt dat er best wat problematiek is die behandeld zou kunnen worden. Daar was nog geen aandacht voor geweest omdat er focus was op het vinden van een verblijfplek. Deze behandeling gaan ze nu eerst oppakken en bespreken met cliënt.

Verder krijgt de Consultatielijn regelmatig vragen m.b.t. opvoedingsvraagstukken, psychiatrie en ook praktische vragen als wachttijd aan de voordeur of wat is er in de regio voor aanbod t.a.v. hulpverlening.

Voor wie?

Huisartsen, POH-jeugd-ggz, medewerkers werkzaam bij JGZ Almere, hulpverleners werkzaam in het onderwijs, medewerkers van gecertificeerde instellingen en alle begeleiders/behandelaren werkzaam binnen de jeugdhulp en jeugd-ggz in Almere. De consultatielijn is bereikbaar op het nummer (088) 13 404 04, op werkdagen van 12.00- 13.00u en van 16.00 tot 17.00u