Natuur gevarieerder rond vergroende boerenerven

Geschreven door Redactie

Een project van Landschapsbeheer Flevoland om groen terug te brengen op boerenerven, begint na twee jaar zijn vruchten af te werpen.

Ruim 150 boeren in de provincie hebben inmiddels op hun erf extra bomen of struiken geplant.

Met het project 'Boerenerven in het Groen' hoopte Landschapsbeheer de natuurlijke variatie rond de boerderijen te vergroten. Boerenerven in Flevoland zijn van oudsher vooral functioneel ingericht. De groenere aanpak heeft volgens Landschapsbeheer al op verschillende plekken tot een verrijking van de natuur geleid.

Landschapsbeheer helpt de boeren bij het planten van de bomen of struiken. Ook krijgen ze hulp bij het aanleggen van speciale groene landschapselementen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een speciaal vogelbosje of om poelen. Die plekjes zijn aantrekkelijk voor vogels, kikkers, salamanders en libellen.

In stroken maaien

"We hoeven niet te voetballen op het gras. Daarom maaien we in stroken. Zo blijft ons grasveld aantrekkelijk voor allerlei bloemetjes, bijen, vlinders en andere insecten," zegt Klaas Mars. Samen met zijn vrouw Diny kocht hij een paar jaar geleden een boerderij in Creil. "Als we in het groen om de boerderij wat willen aanpassen of veranderen, bellen we vaak om advies met Landschapsbeheer. Zij overzien goed wat de gevolgen zijn, van wat je doet of nalaat."

Rudy Brummelman van Landschapsbeheer: "Het is mooi om te zien hoe de natuur rond de boerderij profiteert van een goed beheer en van wat extra bomen en struiken. De boerderijen worden weer een volwaardige groene plek in het landelijke gebied. We streven er dan ook naar om het project 'Boerenerven in het Groen' de komende jaren voort te zetten. "

Voor het vergroenen van de erven zijn ook ondersteuningssubsidies beschikbaar, van 500 tot maximaal 5.000 euro.

Onze krant nog niet ontvangen?