Almere wil vaccinatiebereidheid vergroten met informatie op maat

De vaccinatiecampagne die de gemeente Almere wil starten om 'kwetsbare groepen' in de stad te bereiken, zal bestaan uit informatie op maat. Die wordt verspreid op platformen die onder de doelgroepen veel worden gebruikt.

De gemeente wil de vaccinatiebereidheid onder verschillende groepen inwoners vergroten. Uit diverse onderzoeken van het RIVM en de GGD blijkt dat sommige groepen inwoners zich niet willen laten vaccineren of dat zij sterk twijfelen daarover. De campagne van de gemeente richt zich op laaggeletterden, anderstaligen, laagopgeleiden en mensen met een migratie-achtergrond. Ook jongeren zouden volgens de gemeente minder bereid zijn om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus.

Informatie op maat houdt in dat de informatie over inentingen wordt opgesteld in diverse talen. De gemeente wil die boodschappen overbrengen in woord en beeld. De oproepen om je te laten vaccineren zullen verlopen via platformen die door de specifieke doelgroepen vaak worden gebruikt, zoals internetsites en sociale media. Daarbij wordt de hulp ingeroepen van diverse partners in de stad zoals welzijnsorganisatie de Schoor, het Rode Kruis, Taalmaatjes, de Voedselbank, Ally Live, Almere City FC, het ROC en mantelzorgorganisatie VMCA.

De gemeente is in overleg met buurtcentra en gezondheidscentra om in de verschillende wijken informatiepunten op te zetten waar mensen terecht kunnen met vragen. Samen met de GGD en het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) wordt de mogelijke inzet van mobiele priklocaties onderzocht.

Tijdens de campagne zullen via de lokale omroep Easy FM dagelijks spotjes worden uitgezonden waarbij de oproep om je te laten vaccineren in verschillende talen te horen zal zijn. Verder worden televisie- en radio-uitzendingen gemaakt vanuit de studio in het WTC waarin aandacht wordt besteedt aan de campagne. Het WTC zal tijdens de campagne ook verlicht worden als vaccinatiegraadmeter, waarbij het gevaccineerde gedeelte van de Almeerders groen zal kleuren.

De gemeente wil inwoners ook helpen als zij problemen ervaren met het invullen van formulieren, het maken van afspraken of het regelen van vervoer naar een vaccinatielocatie.

De vaccinatiecampagne van de gemeente Almere loopt van 21 juni tot en met 16 juli. Voor de campagne is 20.000 euro uitgetrokken. Het geld komt van de gemeente, de GGD en de Ondernemersvereniging Stadscentrum Almere.

Onze Ambassadeurs