Extra beloning voor leraren op scholen met veel achterstanden

Leraren, schoolleiders en ander personeel op scholen met veel achterstanden krijgen de komende twee schooljaren een toelage van gemiddeld 8 procent van hun loon.

Dit maakt het aantrekkelijker om op deze scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs te (blijven) werken. Zo krijgen alle kinderen een kans om de achterstanden als gevolg van corona in te halen.
 
Demissionair minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs): ,,Scholen staan voor de grote opgave om leervertragingen als gevolg van corona in te halen. Op scholen met veel uitdagende leerlingen is dit extra ingewikkeld. Deze scholen hebben de meeste moeite met het lerarentekort: het verloop van personeel is hoger en zij krijgen vacatures moeilijker vervuld. Terwijl goed personeel juist nu hard nodig is om alle leerlingen een kans op een volwaardige toekomst te geven. Daarom maken we het mogelijk om het personeel op deze scholen extra te belonen tijdens de looptijd van het Nationaal Programma Onderwijs.”

Groter risico

Het gaat om scholen die te maken hebben met veel uitdagende leerlingen en een extra groot risico op achterstanden, zo’n 15 procent van alle schoolvestigingen (ruim 1300 vestigingen). Leraren, onderwijsassistenten, schoolleiders en ander onderwijspersoneel van deze scholen kunnen minimaal 5 procent en gemiddeld 8 procent van hun loon erbij krijgen. De vestigingen die er recht op hebben worden hier zo snel mogelijk over geïnformeerd. Ook is het terug te vinden op www.nponderwijs.nl/po-en-vo/bekostiging/arbeidsmarkttoelage. Het bedrag kan per vestiging verschillen, omdat dat mede afhankelijk is van het aantal leerlingen op de school. Het deel van het onderwijspersoneel dat in de medezeggenschapsraad zit, moet instemmen met de toelage.

Rekenvoorbeelden

De bedragen zullen per schaal en trede verschillen, maar gemiddeld zien ze er als volgt uit:
Leraar op een basisschool: gemiddeld 350 euro per maand extra.
Onderwijsassistent op een basisschool: gemiddeld 260 euro per maand extra.
Schoolleider op een basisschool: gemiddeld 490 euro per maand extra.
Leraar op een middelbare school: gemiddeld 430 euro per maand extra.
Onderwijsassistent op een middelbare school: gemiddeld 310 euro per maand extra.
Schoolleider op een middelbare school: gemiddeld 600 euro per maand extra.
Bij deze rekenvoorbeelden is gerekend met de gemiddelde maandelijkse beloning, dus salaris plus vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen en andere voor iedereen geldende toelagen. De bedragen zijn bruto en gebaseerd op een fulltime-aanstelling.

Nationaal Programma

Het geld voor deze toelage komt uit het Nationaal Programma Onderwijs, dat bedoeld is om de achterstanden van leerlingen weg te werken die ze als gevolg van corona hebben opgelopen. Vooral kinderen en jongeren die toch al minder kansen hadden zijn, hebben er last van gehad dat ze niet naar school konden. Het wordt uitgekeerd voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023. Scholen gebruiken in deze periode bewezen effectieve interventies uit een menukaart om kinderen en jongeren vooruit te helpen.
 
Demissionair minister Slob: ,,Ik begrijp heel goed dat scholen het liefst structureel geld willen. Helaas kunnen we dat als demissionair kabinet niet uitgeven. Maar we kunnen het ons ook niet veroorloven om stil te zitten. Met onder meer deze toelage willen we dan ook stimuleren dat achterstanden als gevolg van corona op álle scholen weggewerkt kunnen worden. Dat moeten we nú doen. Juist voor leerlingen die toch al minder kansen hadden en door corona nog meer op achterstand zijn gezet. Het is aan een volgend kabinet om zo nodig een vervolg te geven aan het Nationaal Programma Onderwijs. Daarnaast blijven we uiteraard hard werken aan de aanpak van het lerarentekort.”
 

Onze Ambassadeurs