Opening Permanent Militair Object in Eemshaven voor strategisch zeetransport

Geschreven door Redactie

Op woensdag 6 oktober a.s. opent luitenant-generaal Mario Verbeek,

Commandant Defensie Ondersteuningscommando, het Permanent Militair Object in de Eemshaven. Begin maart dit jaar werd symbolisch de eerste steen gelegd voor nieuwbouw op deze locatie voor het uitvoeren van strategisch zeetransport.

De Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie (DVVO), onderdeel van het Defensie Ondersteuningscommando, gebruikt de Eemshaven al tientallen jaren voor het laden en lossen van schepen voor missies, oefeningen en ook ter ondersteuning van de vredesbedrijfsvoering. Het benodigde deel van de haven werd dan ad hoc gehuurd en tot Tijdelijk Militair Object verklaard.

Om de continuïteit van de militaire activiteiten in de Eemshaven te kunnen blijven waarborgen is er een overeenkomst afgesloten voor de huur van het terrein en de te realiseren nieuwbouw. Defensie heeft hiermee de gegarandeerde beschikbaarheid over een militaire zeehaven in Nederland ter ondersteuning van de strategische mobiliteit van haar eigen eenheden bij gereedstellingsactiviteiten en inzet, als ook voor Host Nation Support aan partnerlanden.