Tennisvereniging Het Nieuwe Land gaat verhuizen!

Geschreven door Redactie

Tennisvereniging Het Nieuwe Land (HNL) gaat medio juni 2022 verhuizen naar de nieuwe locatie in “de Voortuin” in Almere Poort. De vereniging is nu nog in Stedenwijk gevestigd in Almere Stad.

Huidige locatie in Stedenwijk-Almere Stad

De omgevingsvergunning is inmiddels afgegeven en HNL heeft de ambitie te starten met vijf tennisbanen en 3 padelbanen en uiteraard een mooi, modern en duurzaam clubhuis.

Impressie van SENVD Architecture nieuwe park in Poort

Eind oktober is er een Algemene Ledenvergadering gepland om finale toestemming te vragen aan de leden om met de bouw te kunnen starten. Door de getekende overeenkomst met de gemeente, de afgegeven omgevingsvergunning en de garantstelling van het waarborgfonds Sport staan alle lichten nu op groen.

En dat is heel goed nieuws, de vereniging heeft een lange weg afgelegd om dit te bereiken. “Bestuursleden, zoals Wim Klomp en David Wolterbeek, hebben zich met zeer veel inspanning ingezet om te zorgen dat we dit kunnen realiseren. Naast de aandacht en continue druk die we er gezamenlijk opgehouden hebben, is het ons dan eindelijk gelukt tezamen met de Gemeente om tot overeenstemming te komen. En daar zijn we enorm trots op!“, aldus voorzitter Regina Tang.

In Poort wordt HNL de eerste buitensportvereniging. Naast tennis, dus ook met padel. Padel is een opkomende sport in Nederland en is een combinatie van tennis en squash.

HNL verwacht in Poort flink uit te gaan breiden met het ledenaantal, zeker voor de jeugdspelers die we ook verwachten te gaan trekken naar het nieuwe park. “Het verenigingsgevoel zoals we die nu al kennen zal absoluut overeind blijven, dat nemen we qua gevoel gewoon mee naar het nieuwe park”.

Tennisvereniging Het Nieuwe Land

Postadres: Postbus 10262, 1301 AG Almere

KvK: 39035690

Tennispark: Delftstraat 2, 1324 LJ Almere

info@hetnieuweland.nl