Samen Maken We Flevoland

Geschreven door Redactie

(SMWF) Informatiebijeenkomst 4 oktober

We verstevigen de samenwerking in Flevoland om voor onze inwoners een toekomstbestendige en duurzame leefomgeving te ontwikkelen. Daarom hebben we het rijk een aanbod gedaan om in Flevoland (landelijke) opgaven (regionaal) aan te pakken. Wat Flevoland het Rijk te bieden heeft is geformuleerd in het manifest Wij zijn Flevoland! Tijdens de informatiebijeenkomst op 4 oktober - voor leden van de gemeenteraden, provinciale staten en de algemene vergadering van het waterschap - is online gesproken over een intensieve regiosamenwerking.

Intensieve regiosamenwerking

De partners van SMWF willen de regionale samenwerking verstevigen: “Wij werken samen aan de ontwikkeling van de regio Flevoland. Flevoland heeft Nederland veel te bieden. Flevoland is namelijk een regio waar nog ruimte en politiek klimaat is om te experimenteren, te versnellen en te groeien”. Dit doen we als waterschap, gemeenten en provincie ieder vanuit de eigen rol, maar ons doel is om samen te werken aan oplossingen voor de grote opgaven waar de regio Flevoland voor staat. We hebben al heel veel bereikt met elkaar, maar Flevoland is nog niet af. Er zijn grote opgaven die we met elkaar moeten oppakken zoals de woonopgave, klimaat en energie en mobiliteit.

Verschuiving rollen

Het is tot nu toe vooral een traject van de dagelijkse besturen geweest en nu is het moment om structureler de volksvertegenwoordiging te raadplegen en te betrekken. Met de bijeenkomst van 4 oktober is hier een start mee gemaakt, door uitgebreider kennis te maken en te onderzoeken wat de thema’s zijn en op welke wijze rollen en posities in deze samenwerking worden gezien.

Hoe nu verder?

Het is een nieuwe fase waarin we het belangrijk vinden dat alle leden Flevolandse raden, staten en algemene vergadering geraadpleegd en betrokken worden. Zo mogelijk maken wij een concrete samenwerkingsagenda en daarom volgt nog dit jaar een meer inhoudelijke sessie (op locatie), om dat wat 4 oktober is besproken verder uit te werken.

Samenvatting bijeenkomst

De informatiebijeenkomst op 4 oktober was online. Binnenkort kunt u via het youtube kanaal van provincie Flevoland een samenvatting terugkijken.