Steeds meer schone energie in Flevoland

Geschreven door Redactie

In 2019 werd er maar liefst 9 procent meer hernieuwbare energie opgewekt dan een jaar ervoor.

Dit is energie die komt uit schone bronnen, zoals de zon en de wind. Het totale energieverbruik in Flevoland nam in dezelfde periode toe met 0,5%. Zelfs met het licht toegenomen verbruik nam de uitstoot van CO2 met 4,5% af. Dat komt doordat we in Flevoland steeds schonere energie verbruiken. Ook opvallend is dat er in 2020 met minder molens juist meer energie werd opgewekt. Dat is het resultaat van het Regioplan Windenergie.

Energierapport

Dit alles (en meer) staat in de Energierapportage 2021, die de provincie sinds 2019 ieder jaar uitbrengt om te laten zien hoe de duurzame energie zich ontwikkelt in Flevoland. Gedeputeerde Jop Fackeldey: “Dit rapport laat weer mooie cijfers zien. In Flevoland wordt ontzettend hard gewerkt aan de overstap naar fossielvrije energie. Het is niet voor niks dat we een bod aan de Regionale Energie Strategie hebben kunnen doen van bijna 6 terawattuur (TWh) op een totaal van 35 TWh. Daar krijgt Flevoland wel energie van!”

Cijfers

De gebruikte landelijke cijfers zijn afkomstig uit de landelijke Klimaatmonitor van Rijkswaterstaat. Dat is de landelijke standaard voor het meten van de voortgang voor de energietransitie. Net als voorgaande jaren is het meest recente jaar waarvoor alle data beschikbaar is als uitgangspunt genomen. Dat is op dit moment 2019. Voor de provinciale cijfers in het rapport zijn wel cijfers uit 2020 en een deel van 2021 gebruikt. Het volledige rapport is te vinden op www.flevoland.nl.


Onze Ambassadeurs