Startbijeenkomsten meedenkers Gebiedsproces stikstof

Geschreven door Redactie

Eind november 2021 hield de provincie drie digitale bijeenkomsten voor de agrariërs die zich eerder hadden aangemeld als ‘meedenkers’ in het gebiedsproces, pakweg 60 ondernemers.

Deze ondernemers willen met de provincie meedenken over oplossingen en innovaties om de stikstofuitstoot te verminderen. De bijeenkomsten werden bijgewoond door agrariërs uit de Noordoostpolder, Dronten en Zeewolde.

Samen werken aan oplossingen

Op verschillende manieren wordt gewerkt aan het terugdringen van de neerslag van stikstof op natuurgebieden. Te denken valt aan schonere mobiliteit, aanpak van de uitstoot door industrie en het verminderen van de uitstoot door agrarische bedrijven. Dat is vastgelegd in de Flevolandse Aanpak Stikstof. Eén van de manieren waarop de provincie aan de problematiek wil werken is de gebiedsgerichte aanpak. Daarin kijkt de provincie samen met lokale partijen en ondernemers of de stikstofopgave kan worden verbonden met andere vraagstukken in een gebied, zoals bodemdaling of het opwekken van duurzame energie.

Kwetsbare natuurgebieden

Het effect van het verminderen van stikstofuitstoot is het grootst in de buurt van kwetsbare natuurgebieden. Daarom zijn specifiek ondernemers uitgenodigd langs de oostrand van de provincie. De bijeenkomsten van november waren de start van een traject dat moet leiden tot een gebiedsplan. Dit plan is medio 2023 uiterlijk gereed. In het eerste kwartaal 2022 is er een brede bijeenkomst voor agrariërs en belangstellenden in de provincie Flevoland. Wilt u ook meepraten over dit onderwerp? U kunt ons bereiken via stikstof@flevoland.nl.Onze Ambassadeurs