Nieuwe bomen voor De Groene Kathedraal in Almere

Geschreven door Redactie

Landschapskunstwerk De Groene Kathedraal wordt ingrijpend hersteld.

Van de 178 bomen die in 1987 zijn geplant, zijn er 32 aan vervanging toe. Zoontjens Boomprojecten is deze week begonnen aan de snoei- en de bovengrondse rooiwerkzaamheden. Als de weersomstandigheden het toelaten, beginnen zij op 19 januari 2022 met de nieuwe aanplant. De werkzaamheden duren tot en met 1 februari. Dit betekent dat De Groene Kathedraal in deze periode minder goed toegankelijk is. Iedereen is van harte welkom om vanaf februari in het kunstwerk te komen uitwaaien als het weer compleet is.

Herstelplan

De werkzaamheden maken deel uit van een grootschalig herstelplan van de land art in Flevoland, gerealiseerd door provincie Flevoland in samenwerking met gemeenten, eigenaren en terreinbeheerders. De herstelwerkzaamheden van De Groene Kathedraal worden uitgevoerd door Zoontjens Boomprojecten in opdracht van Gemeente Almere en begeleid door Land Art Flevoland en Staatsbosbeheer.

32 bomen vervangen

Nadat bomen door de januaristorm van 2018 omwaaiden, startten de gemeente Almere, Staatsbosbeheer, provincie Flevoland en Land Art Flevoland een onderzoek naar de staat van De Groene Kathedraal. Hierop is begonnen met de eerste hoognodige herstelwerkzaamheden en zijn de sterkste bomen van De Groene Kathedraal enorm opgeknapt door de snoeiwerkzaamheden en de grondverbetering. Nu is het tijd voor grootschaligere restauratiewerkzaamheden: in totaal worden 32 bomen vervangen die zijn omgewaaid, dood zijn of in slechte conditie verkeren.

Van verval omarmen naar herstel

In 1987 werden de 178 Italiaanse populieren (Populus Nigra Italica) geplant volgens de plattegrond van de Notre-Dame van Reims. Op de aangrenzende kavel is de omtrek van de kathedraal uitgespaard in eiken- en beukenhagen: de ‘contrakathedraal’. Het idee was destijds om de populieren te laten groeien en daarna het verval te omarmen, waarna de eiken en beuken die de omtrek van de contrakathedraal vormen doorgroeien. In september 2018 bezochten Marinus en Maria-Rosa Boezem het kunstwerk om de staat van de bomen van dichtbij te bekijken. Hierbij uitte de kunstenaar de wens om het kunstwerk te herstellen en te behouden, omdat het kunstwerk een veranderde context heeft. Daarna is het herstelplan opgesteld waarvoor nu de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Veranderde functie en context

Tijd en proces zijn belangrijke aspecten die een inhoudelijke rol spelen bij De Groene Kathedraal. Sinds 1987 is de omgeving veranderd en dus is de functie van De Groene Kathedraal ten aanzien van zijn context ook veranderd. Zo geeft de nieuwe wijk Oosterwold, vlak achter het kunstwerk, de kathedraal een nieuwe functie. Ook blijft het werk op deze manier levend onderdeel van de collectie Land Art Flevoland, die inmiddels is uitgebreid met kunstwerken van onder anderen Daniel Libeskind en Antony Gormley.