Eindrapport ‘Toekomstverkenning zorg in Flevoland’

Geschreven door Redactie

Provincie en gemeenten Dronten, Lelystad, Noordoostpolder en Urk sturen vandaag een gezamenlijke brief naar minister Bruins over het rapport ‘Toekomstverkenning zorg in Flevoland’. Hiermee geven zij een inhoudelijke reactie op de conclusies en adviezen voor het zorglandschap in Flevoland.

Op 27 augustus is er een gezamenlijke openbare vergadering voor de Gemeenteraden en Provinciale Staten waarin de heer Bas Leerink, Associate Partner van IG&H | Health en eindverantwoordelijk voor de verkenning, een toelichting geeft op het rapport. 

Aanleiding

Door het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen ontstond eind 2018 de behoefte om een toekomstvisie voor de zorg in Flevoland te ontwikkelen. Het rapport is opgesteld in opdracht van minister Bruins van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.