Personeelstekort politie nog steeds hoog

Geschreven door Redactie

Het tekort aan politieagenten en rechercheurs blijft hoog in 2022, maar neemt de komende jaren af.

Een prognose die de politie heeft verstrekt aan NOS en de regionale omroepen laat dit zien. In 2022 bedraagt het tekort nog circa veertienhonderd voltijdsbanen. Over drie jaar, in 2025, is de bezetting naar verwachting op sterkte. Liesbeth Huyzer, plaatsvervangend korpschef, plaatst een kanttekening bij die verwachting: 'We kijken niet alleen naar de bezettingscijfers, maar hebben ook oog voor de belasting van politiemensen.'

Liesbeth Huyzer: 'Het bevestigt wat collega’s elke dag ervaren, namelijk dat er te weinig collega’s zijn om het vele werk te doen. Er is in de samenleving altijd meer vraag naar politie, dan de politie qua capaciteit kan leveren. De komende jaren moeten nog scherper keuzes worden gemaakt waar de politiecapaciteit het best kan worden ingezet.'

Door het vorige en het huidige kabinet is extra geld beschikbaar gesteld voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit, voor extra agenten in de wijk en voor digitale opsporing. 'Het werven en opleiden van nieuwe collega’s kost meerdere jaren. Voorlopig hebben we daarom met krapte te maken. De komende jaren leiden we elk jaar zo’n drieduizend nieuwe politiemensen op om de pensioengolf het hoofd te bieden en tegelijk de politieorganisatie op onderdelen uit te breiden', aldus Huyzer.