College van Almeerse Herstelexperts Kinderopvangtoeslagschandaal kan starten

Geschreven door Redactie

College van Almeerse Herstelexperts Kinderopvangtoeslagschandaal kan starten door unanieme steun van de gemeenteraad!

De gemeenteraad heeft uitgebreid gesproken over de manier waarop Almere werkt aan herstel voor de Almeerders die getroffen zijn door het Kinderopvangtoeslagschandaal. Hierbij waren ook een aantal insprekers aanwezig die deel uitmaken van de huidige steungroep Kinderopvangtoeslagschandaal en die zelf persoonlijk getroffen zijn. De gemeenteraad heeft nu met een motie van de Partij voor de Dieren, SP, NIDA, CDA, PvdA, Groen Links, D66, Leefbaar Almere, Groep Rijssel en de Christen Unie unaniem ingestemd dat er een Almeers ‘college van herstelexperts’ ingesteld wordt, bestaande uit Almeerders die gedupeerden van de overheid zijn geweest of helaas nog steeds zijn.

De gedachte is dat zij met hun ervaring, kennis en betrokkenheid als eerste de gemeente en De Schoor kunnen helpen bij het herstel van zo veel mogelijk getroffen Almeerders. Daarnaast willen ze ook op meer beleidsmatig- en strategisch vlak met de gemeente in gesprek om te komen tot een menselijkere overheid. Een overheid waarbij weer eerst de mens geldt en dan pas de regels. De steungroep en wethouder Froukje de Jonge zijn blij met deze door de raad unaniem aangenomen motie en zullen snel verder in gesprek gaan om de motie en deze bijzondere samenwerking handen en voeten te geven. Martine Puhl, Partij voor de Dieren: "De gedupeerden gaven bij de gemeenteraad aan dat zij gehoord én gezien willen worden en zij vroegen daarbij nadrukkelijk om gelijkwaardigheid. Met dit college van herstelexperts geven wij hun nu een podium om dat daadwerkelijk ook te kunnen doen”. De steungroep ziet het als volgt: "Wij willen een gelijkwaardige partner zijn waarbij het niet over ons gaat maar met ons. Ongekend terrein noemde wethouder Froukje de Jonge onlangs publiekelijk de afhandeling van het kinderopvangtoeslagschandaal. Ongekend terrein is geen plek van wij...zij. Het is een plek van gelijkwaardige samenwerking."

Onze Ambassadeurs