Nieuwe proeftuin: Zilte Teelten

Geschreven door Redactie

Donderdag 2 juni 2022 bracht gedeputeerde Jan Nico Appelman een bezoek aan de nieuwe proeftuin: Zilte Teelten.

Hierin beproeven onderzoekers en studenten samen met ondernemers uit Flevoland slimme teeltsystemen met vis, schaaldieren en planten op zout water. Lector Circulair Ondernemen in de Agrifood Eric de Bruin en projectleider Ayella Spaapen lieten zien hoe ze garnalen, vis en gewassen telen op zilt grondwater. De planten groeien op water met meststoffen van de schaaldieren en zuiveren het water, zodat het weer door de schaaldieren gebruikt kan worden. Aquaponics, de sjieke naam voor dit systeem, bestaat al met zoet water. Maar met zout water is het nieuw.

Kansrijk verdienmodel

Nederlanders eten nu eenmaal hoofdzakelijk zeevis, daarom lijkt deze innovatie een kansrijker verdienmodel. De eerste, verkennende proeven met dit systeem zijn uitgevoerd met een kennisvoucher van de Flevo Campus. Bovendien hebben we in Nederland steeds meer te maken met verzilting, ook in Flevoland. Ondernemer Edwin Tromp legt uit: “Flevoland is de logische plek voor deze ontwikkeling. De kennis en de keten voor vermarkting van vis en schaaldieren is al aanwezig”. De proeftuin doet mee in Landbouw: Meerdere Smaken (LMS), één van de opgaven uit de Flevolandse Omgevingsvisie. In de LMS-proeftuinen werken ondernemers samen aan duurzame innovaties in de landbouw. Want de Flevolandse agrofoodsector wil voorop blijven lopen in de wereld, inspelen op nieuwe ontwikkelingen en de Flevolandse leefomgeving verbeteren. Dit is bijvoorbeeld nodig om in de toekomst goed in te kunnen spelen op de vraag vanuit de markt. Daarom werkt Flevoland aan een agrofoodsector die duurzaam, wendbaar en weerbaar is!

Onze Ambassadeurs