Flevoland vraagt je om advies over klimaatbeleid

Geschreven door Redactie

Als jij het zou mogen zeggen in Flevoland, welke keuzes moeten we dan maken over klimaatbeleid?

Hoe zorgen we volgens jou voor minder uitstoot van broeikasgassen? Wie is hier verantwoordelijk voor? Doe mee met dit onderzoek, want jouw mening is belangrijk. Ga naar flevoland.raadpleging.net  

Waarom dit onderzoek?

In Flevoland hebben we afgesproken om samen met andere regio’s klimaatverandering tegen te gaan. Daarvoor doet Flevoland al heel veel. Maar er moet nog veel gebeuren. We moeten minder broeikasgassen uitstoten. Dat betekent stoppen met energiebronnen die zorgen voor meer broeikasgassen in de lucht zoals olie, kolen en gas. Flevoland stimuleert bedrijven en burgers daarom om energie te besparen. We moeten ook meer schone energie opwekken. In Flevoland zijn we daar al mee bezig, want we bouwen windmolens en zonneparken. Maar er zijn ook andere keuzes mogelijk.

Jouw mening is belangrijk

De keuzes die we de komende jaren hierover maken hebben grote gevolgen voor Flevolanders. Daarom willen we jou als inwoner van Flevoland betrekken bij belangrijke keuzes die we moeten maken. Dat is het doel van dit onderzoek. Als jij het zou mogen zeggen? Welke keuzes moeten we dan maken? Doe je mee met dit onderzoek via flevoland.raadpleging.net