Mijlpaal voor start middelbare vrijeschool Almere

Geschreven door Redactie

Het is een groep ouders gelukt om genoeg verklaringen te verzamelen om een aanvraag te doen bij het ministerie, om een vrijeschool voor middelbaar onderwijs te starten in Almere.

Als de aanvraag wordt goedgekeurd kan gestart worden met havo in het schooljaar 2024/2025. Het ouderinitiatief doet er alles aan om ook met mavo en vwo te kunnen beginnen.  

Er is al lange tijd de wens voor een middelbare vrijeschool in Almere. De stad heeft een vrijeschool voor basisschoolkinderen, die is verdeeld over drie locaties. “Het vrijeschool-onderwijs groeit sterk in de stad en in de rest van Nederland. De huidige basisschool groeit snel, er komt een nieuwe vestiging bij in Oosterwold. Ook in Lelystad is dit jaar een vrijeschool gestart. Veel leerlingen gaan na de basisschool naar de middelbare vrijeschool in Amsterdam. Maar zo'n eind reizen is niet ideaal. Ook is een abonnement voor de trein behoorlijk prijzig”, vertelt voorzitter van de school in oprichting Katja van der Weide.
 
Door strenge voorwaarden vanuit de overheid is het lastig om met voortgezet onderwijs te beginnen. In een stad moeten niet te veel scholen zijn. Er moet draagvlak worden aangetoond met ouderverklaringen. Deze moeten via DigID gegeven worden en alleen ouders met kinderen van 10,11 en 12 jaar mogen het invullen. De overheid gebruikt de methode in het hele land omdat ze dan kan berekenen hoeveel kinderen er over 11 jaar naar een nieuwe school gaan. “Het verzamelen is echt een hele klus. We hebben er nu voldoende om met de havo te starten maar gaan door om ook met mavo en vwo te beginnen”, vertelt Walenka Donker, bestuurder van de school in oprichting. Een ouderverklaring is trouwens niets anders dan een bevestiging dat je het initiatief steunt. Je verbindt je aan niets.  
 
“De rekenmethode die wordt gebruikt om te bekijken of er genoeg animo voor een nieuwe school is vinden wij trouwens niet ideaal. Die gaat uit van een gemiddelde groei van een stad, maar Almere groeit explosief. Er wonen nu ruim 220.000 mensen in de stad en de prognose is dat er over 11 jaar alweer ruim 40.000* mensen bij zijn gekomen.  Nergens in het land gaat dat zo hard. Er is hier dus zeker ruimte voor een school met mavo, havo en vwo. We willen met het ministerie in overleg om dit duidelijk te maken”, vertelt Van der Weide.  
 
Naast het overleg gaat het bestuur van de school in oprichting door met het verzamelen van ouderverklaringen. Waldorf Almere is de werknaam van de school. Ouders die het initiatief steunen kunnen een vrijblijvende verklaring afgeven. Dat moet dan wel voor 29 oktober en kan via deze website.
 

Onze Ambassadeurs