Nederlands publiek kiest Taalheld Publieksprijs 2023

Geschreven door Redactie

Tot en met zondag 11 juni bepaalt het Nederlandse publiek wie Taalheld 2023 wordt in de categorie Publieksprijs. Er zijn 11 genomineerden: mensen die op latere leeftijd beter leerden lezen, schrijven, rekenen en omgaan met computers en smartphones. Stemmen kan via de website www.taalheld.nl.

Op woensdag 21 juni maakt H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden, oprichter van Stichting Lezen en Schrijven, bekend wie de Taalhelden 2023 zijn. Eén van de stemmers maakt kans op twee kaarten voor de uitreiking. 

Genomineerden 

De genomineerden voor de Publieksprijs volgden de afgelopen jaren een cursus basisvaardigheden (taal, rekenen en digitale vaardigheden). Zij stellen zich voor op www.taalheld.nl. Ze vertellen hun persoonlijke verhaal in een artikel en in een korte video. De genomineerden zijn:  

Binne Zijlstra en Willem Veenstra  

(Tolbert, Groningen) 

Tiny Smout  

(Rijsbergen, Noord-Brabant) 

De Mannen Van Het Groen  

(Dalfsen, Overijssel) 

Foruzan Bakhtiary  

(Veenendaal, Utrecht) 

Dennis Bos  

(Emmen, Drenthe) 

Dave van Rumt  

(Alblassderdam, Zuid-Holland) 

Elayna Martina  

(Ridderkerk, Zuid-Holland) 

Meeleesclub  

(Hoogeveen, Drenthe) 

Hans Esbach  

(Schiedam, Zuid-Holland) 

Wendy de Groot  

(Arnhem, Gelderland) 

Melvin Grep  

(Utrecht, Utrecht) 

Anita Witzier, ambassadeur Stichting Lezen en Schrijven 

“Alle genomineerden hebben mij hun persoonlijke verhaal verteld. Dat zijn vaak heftige verhalen, omdat ze hun hele leven met de gevolgen van laaggeletterdheid zijn geconfronteerd. Dat was soms best emotioneel. Maar het zijn ook verhalen van moed en doorzettingsvermogen. Zij hebben de stoute schoenen aangetrokken en gingen op taalles. Door die stap te zetten, staan ze nu sterker in het leven. Ze kunnen meer en ze durven meer dan vroeger. Ik ben er dan ook heel trots op dat ik met Stichting Lezen en Schrijven deze mensen mag laten stralen. Dat verdienen ze.” 

Taalheldenprijs 

H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden reikt de Taalheldenprijzen voor de achtste keer uit. De prijs was een cadeau aan haar bij haar afscheid als bestuursvoorzitter van Stichting Lezen en Schrijven. De prijs zet de schijnwerper op mensen die zich op een bijzondere manier inzetten om basisvaardigheden (taal, rekenen en digitale vaardigheden) van zichzelf of van anderen te verbeteren. In totaal zijn er 35 genomineerden. Er zijn drie categorieën voor een juryprijs: Cursist (ex-laaggeletterde), Begeleider (docenten en vrijwilligers) en Bruggenbouwer (professionals en/of samenwerkingsverbanden). Alle 35 genomineerden staan op www.taalheld.nl. De genomineerden in de categorie Cursist maken ook kans op de Publieksprijs. Achmea en Nationale Postcode Loterij maken de Taalheldenprijs mede mogelijk. Stichting Lezen en Schrijven wil dat laaggeletterdheid een normaal gespreksonderwerp wordt. Er zijn zo'n 2,5 miljoen laaggeletterden in Nederland. Zij vinden moeilijker een baan. Ze leven ongezonder en hebben minder grip op geldzaken. De stichting wil laaggeletterdheid in Nederland verminderen en voorkomen. 


Onze Ambassadeurs