Jeugdhulp met verblijf wordt verbeterd

Geschreven door Redactie

Een groep van zorgaanbieders waaronder Triade Flevoland gaat intensief aan de slag met de jeugdhulp in Flevoland. Het gaat dan bijvoorbeeld om hulp aan kinderen en jongeren die 24-uursopvang, crisisopvang, pleegzorg of een gesloten plaatsing nodig hebben. En het gaat om het ontwikkelen van alternatieve vormen van intensieve begeleiding en behandeling die thuis mogelijk zijn. Het plan is om de komende vier jaar intensief aan de slag te gaan.

Thuis

”Jeugdigen hebben er baat bij om ‘zo thuis mogelijk’ en in een stabiele omgeving op te groeien. Langdurig verblijf in een behandel- of leefgroep van een instelling is voor geen enkel kind goed. Eén van de gemaakte afspraken is dan ook dat de capaciteit van groepen voor behandeld wonen eind 2021 met de helft is afgenomen ten opzichte van 2016. Dat is een forse opgave die vraagt dat er voldoende alternatieve vormen van hulp voorhanden zijn in de eigen omgeving van jeugdigen”, aldus een vertegenwoordiger van de groep aanbieders en de zes Flevolandse gemeenten.

Vier jaar

Het contract voor deze opdracht is ondertekend door een vertegenwoordiger van het consortium en van de zes Flevolandse gemeenten. De uitvoering start vanaf 1 januari 2019 en duurt tot en met 2022, met een mogelijkheid tot verlenging.