Almere haalt archeologische verleden naar boven

Geschreven door Redactie

Dit weekend vonden de Nationale Archeologiedagen 2018 plaats. Er waren overblijfselen uit de Steentijd, sporen uit de Zuiderzeetijd, en vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog te zien.

Vindplaats

”De stad bewaart haar archeologische vondsten veelal ter plaatse veilig onder de grond. Bovengronds wordt de ruimte boven een archeologische vondst ingericht als een archeologische Vindplaats. Hierbij is de datering van de vondsten leidend bij de vormgeving van de inrichting. Samen met de inwoners van Almere krijgt de vindplaats een functie toegewezen voor de stad”, zegt een woordvoerder van de gemeente.

Op Zenit, één van de vindplaatsen van Almere, gaven de stadsarcheologen een boordemonstratie en was er feest in het Archeologisch Dorp.

Geschiedenis

Ondanks dat Almere jong is, stond dit weekend de rijke geschiedenis van de stad centraal. Er waren diverse activiteiten georganiseerd op verschillende plekken in de stad. Tijdens het evenement ging de film ‘Vissen naar het verleden’ van Richard Vierbergen in première in Erfgoedhuis Almere.

Smullen en Spelen

Bij Smullen en Spelen stond de 10.000 jaar oude geschiedenis van de Jagers en Verzamelaars centraal en de Romeinse tijd in Natuurbelevingscentrum de Oostvaarders.


Onze Ambassadeurs