Europees geld voor jonge boeren

Jonge boeren die willen investeren in machines of installaties, kunnen daarvoor geld krijgen dankzij de subsidieregeling Jonge Landbouwers. Van 3 december 2018 tot en met 8 februari 2019 kan de subsidie aangevraagd worden.

De regeling Jonge Landbouwers is onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2022 (POP3) van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Jonge boeren tot en met 40 jaar die net een nieuw bedrijf hebben gestart of voor het eerst een bedrijf hebben overgenomen, komen ervoor in aanmerking.

In totaal is er deze periode 340.000 euro beschikbaar aan subsidie voor de jonge landbouwers. De helft wordt door Europa betaald en de andere helft door Provincie Flevoland. Per subsidieaanvraag kan er tussen de 10.000 en 20.000 euro uitgekeerd worden.