Meerderheid raad steunt deal Amvest voor Floriadewijk

Geschreven door Redactie

Een meerderheid van de Almeerse gemeenteraad is donderdagavond akkoord gegaan met de ontwikkelingsovereenkomst voor het Floriadeterrein. Daarin zijn afspraken vastgelegd tussen Almere en projectontwikkelaar Amvest, die het gebied gaat ontwikkelen.

Niet alle partijen in de raad stemden in met de overeenkomst. Zo waren oppositiepartijen Leefbaar Almere, PVV en SP tegen het voorstel. Leefbaar vindt het onduidelijk wat nu de gevolgen zijn voor de Almeerders, PVV noemt de gemeente Almere 'de loopjongen' van Amvest en SP is tegen omdat de financiële verliezen worden "afgewenteld op Almeerders".

Floriade-wethouder Loes Ypma daarentegen is blij dat het voorstel er door is en een "breed draagvlak" heeft: "Er is ja gezegd tegen de Floriade en ja gezegd tegen de plannen en daar ben ik heel erg trots op", aldus de wethouder. 

Voordat de gemeenteraad donderdagavond een definitieve klap gaf op de plannen werden nog enkele moties aangenomen. Daarmee zijn de plannen enigszins gewijzigd ten opzichte van het college-voorstel. Een aantal moties had betrekking op duurzaamheid en groen in de stad. Zeven hiervan waren (mede) ingediend door de Partij voor de Dieren. De steun voor deze moties waren voor de PvdD "na lang wikken en wegen" de reden om toch voor de ontwikkelingsovereenkomst te stemmen.