Emotioneel pleidooi van huurders Diamondiaal

Geschreven door Redactie

Een mix van feiten en emotie. Zo ging het er donderdagavond aan toe op de Politieke Markt toen de Almeerse gemeenteraad sprak over tientallen mensen die volgende week waarschijnlijk hun huis uit worden uitgezet.
Het gaat om huurders van het woonproject Diamondiaal in Oosterwold. Door een conflict tussen de twee partijen die de woongebouwen hebben neergezet worden de huurcontracten ontbonden. De appartementen worden bewoond door statushouders en mensen met een te laag inkomen voor een gewone huurwoning.
Geen verblijfsvergunning

'Klopt het dat er ook personen zonder verblijfsvergunning worden opgevangen?' vroegen de VVD en het CDA zich anderhalve week geleden af. Volgens wethouder Jerzy Soetekouw is van structurele opvang van illegalen geen sprake. Wel zijn bij drie controles illegalen aangetroffen: "De mensen die we ongedocumenteerd aantroffen, waren passanten." Hierover heeft de gemeente contact gehad met de IND. Bij een laatste controle waren er geen mensen zonder verblijfsstatus meer bij Diamondiaal, zodat de Vreemdelingenpolitie niet is ingeschakeld.


'Diep triest'

Voor de politieke bespreking was 30 minuten uitgetrokken. Op voorhand leek het een feitelijke en zakelijke bijeenkomst te worden. De gemeenteraad stond echter ook toe dat een drietal mensen mocht inspreken. Allen personen die betrokken zijn bij het woonproject Diamondiaal. Deze insprekers vroegen aandacht voor het menselijk leed.

"De gemeente kijkt toe en doet niet meer dan verwijzen naar de daklozenopvang," zei één van hen. "Hoe kunt u als gemeente toestaan dat zo'n maatschappelijk drama zich afspeelt?"


VVD en CDA gaven aan ook hier oog voor te hebben, maar dat ze los daarvan antwoord wilden hebben op de vraag of er illegalen woonachtig waren. PvdA-raadslid Aya Selman noemde het 'diep triest' dat er werd gesproken over subsidiestromen en opvang van ongedocumenteerden, terwijl er straks 'mogelijk 30 gezinnen op straat komen te staan.'

Leefbaar Almere vroeg zich af of het Leger des Heils wel de juiste instelling is om dakloze gezinnen op te vangen.


Hulp

Wethouder Soetekouw zegt dat voor de acht gezinnen een oplossing wordt gevonden, omdat de gemeente voor hen na de verwachte ontruiming door de deurwaarder vanaf dinsdag een zorgplicht heeft. De gezinnen worden via aanbieders van beschermd wonen en het Leger des Heils opgevangen.

Bij alleenstaanden waar sprake is van schrijnende situaties wordt ook gekeken of hulp mogelijk is. Maar de gemeente zal niet iedereen zomaar bijstaan. "Voor het deel dat het wel zelfstandig kan omdat ze voldoende financiële middelen hebben of voldoende netwerk wordt een beroep gedaan op hun eigen ondernemerschap. Om zo vanaf 16 april nieuw perspectief te vinden."


Onderzoek naar besteding subsidies

Op initiatief van de VVD komt er een onderzoek naar de besteding van gemeentelijke subsidies die stichting Diamondiaal heeft ontvangen. Ook Inspiratie Inc, een stichting nauw verbonden aan Diamondiaal wordt daarin meegenomen. Volgens de VVD zijn de problemen ontstaan door verkeerd handelen van Diamondiaal. Die zou volgens raadslid Ulysse Elian al in december wist dat de situatie in Oosterwold zou gaan veranderen, maar heeft niets gedaan.

Wethouder Soetekouw benadrukt dat Diamondiaal en Inspiratie Inc. twee afzonderlijke rechtspersonen zijn, hoewel ze sterk aan elkaar zijn verbonden. De gemeente heeft op dit moment geen reden om aan te nemen dat subsidies niet juist zijn besteed. Daarom ziet de wethouder geen reden voor een onderzoek.


Wat is er aan de hand?

Woonproject Diamondiaal is voortgekomen uit een samenwerking tussen MeerWonen en Stichting Diamondiaal. MeerWonen bezit de gebouwen, Diamondiaal is de gebruiker van de panden. De mensen die er wonen zijn in feite onderhuurder bij Diamondiaal.

Het contract tussen MeerWonen en Diamondiaal is door de rechtbank ontbonden. MeerWonen wil de onderhuurders een nieuw contract aanbieden, maar dat is niet in alle gevallen mogelijk. MeerWonen hanteert strengere eisen dan voorheen, waardoor veel van de huidige huurders geen nieuw huurcontract kunnen afsluiten.

Onze Ambassadeurs