17 lintjes uitgereikt in Almere

Geschreven door Redactie

Zeventien Almeerders hebben vrijdag een koninklijke onderscheiding gekregen. Het gaat om twaalf Leden en vijf Ridders in de Orde van Oranje Nassau.


Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:


Han van de Steeg

25 jaar geleden begon Han van de Steeg als eerste huisarts in Almere Buiten. Zijn praktijk Medi-Mere telt meer dan 10.000 patiënten en 50 medewerkers. Als rijdende dokter trok hij met een bus de wijken in. Als vrijwilliger begeleidt hij sporters medisch tijdens de jaarlijkse triatlon en de Tour d'Almere voor chronisch zieke kinderen. Ook zet hij zich in voor eenzame ouderen.


Sinds 1991 is zij vrijwilliger bij de Epilepsie Patiënten Vereniging Nederland. Zij organiseerde informatiebijeenkomsten, lezingen en workshops. In Amsterdam richtte zij het eerste Nederlandse Epilepsiecafé op en ze is ervaringsdeskundige bij de Epilepsie Advieslijn.


Hugo van Waarde

Hugo van Waarde zet zich in voor mensen met Alzheimer en dementie. In Almere was hij actief bij verpleeghuis Polderburen. Ook was hij de 'kroegbaas' bij het Alzheimercafé in Almere en hij is auteur van het magazine Denkbeeld, een wetenschappelijk opinieblad over psychogeriatrische problemen bij ouderen.


Mevrouw Bosman-Crielaard

Zij gaf dertig jaar gitaarles aan kinderen en was verbonden aan het Centrum voor Kunstzinnige Vorming en later bij de KAF. Ook bracht zij het armoedevraagstuk onder de aandacht via de werkgroep Meedoen in Almere. Mevrouw Bosman-Crielaard richtte de Stichting Leerorkest Almere op die basisschoolleerlingen op laagdrempelige wijze in aanraking brengt met verschillende muziekinstrumenten.


Harry Draai

Harry Draai is voorzitter van de Stichting Bewonersplatform Sieradenbuurt. Hij zette zich in voor het Voedselbos in de buurt met stadslandbouw, recreatie en educatie. Kinderen zien hoe het eten groeit en plukken de onbespoten bessen, appels en noten. Eerder was Draai vijf jaar lang leider bij de scouting en twaalf jaar lang redactielid bij het verenigingsblad van de Vereniging Klassieke Scherpe Jachten.


Lid in de Orde van Oranje-Nassau:


Pieter Koster

Door de jaren heen gaf hij les aan verschillende muziekkorpsen, van jeugdkorpsen tot senioren-ensembles. Om het drumband- en korpsleven op straat nieuw leven in te blazen, richtte hij in 2002 de organisatie Music Management op. Music Management verzorgt de muziek bij Sinterklaasintochten in onder meer Almere en Amsterdam.


Ineke Tichelaar

Zij is sinds 1979 verbonden aan het Leger des Heils. Ze gaf 21 jaar leiding aan de Bijbelstudiegroep waarvoor ze haar huis in Almere Haven openstelde. In 2013 nam ze de leiding van de Senioren Club van het Leger des Heils op zich.


Johannes de Lang

De Lang was betrokken bij de oprichting van Stichting Platform Filmwijk, de bewoners-belangenvereniging in de wijk. Ook is hij vrijwilliger bij luchtvaart-themapark Aviodrome in Lelystad waar hij rondleidingen geeft en museumstukken restaureert.


Yvonne Bouwmeester-Van Inge

In 2003 startte zij bij restaurant Tante Truus met het begeleiden van mensen met een beperking tot kok. Ook is ze actief bij stichting Paladijn, een wooninitiatief van ouders voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Van 2013 tot 2017 was ze vrijwillig overblijfmoeder op een basisschool in de Noorderplassen.


Meneer Wagenaars

Hij is al 25 jaar vrijwilliger bij VNB. VNB is officieel erkend door de Nederlandse bisschoppenconferentie en organiseert sinds 1883 bedevaarten naar Lourdes. Sinds het ontstaan van Stichting De Open Kring in Almere in 2004 is hij daar als vrijwilliger actief. Stichting De Open Kring zorgt voor geestelijke begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking.


Mevrouw Philip-Boersma

Sinds 1983 is ze als vrijwilliger werkzaam bij handbalvereniging HAVAS in Almere. Zo is ze scheidsrechter bij jeugdwedstrijden. Ook fluit ze bij G-teams voor sporters met een verstandelijke of lichamelijke handicap.


Hannie van Straaten

Vanaf 1991 is mevrouw Van Straaten lid van de Almeerse Schaats Vereniging waar ze het jeugdschaatsen heeft opgezet. Ze geeft trainingen aan de jeugd van 6 tot 12 jaar. Ook traint en begeleidt ze het wedstrijdschaatsen voor jongeren van 12 tot 18 jaar.


Elly van Beusekom-Smids

Al 16 jaar is ze actief bij de Dierenambulance Midden-Nederland. Zij is degene die de vaak ernstig beschadigde katjes weer oplapt en toonbaar maakt, zodat de baasjes op een waardige manier afscheid kunnen nemen van hun huisdier.


Glen Leeuwin

Sinds 2002 is Leeuwin voorzitter van de stichting Multiculturele Samenleving Almere. Met die club organiseert hij onder meer het Lumièrepark Festival. Ook is hij betrokken bij Oranjefonds NL Doet. Daarvoor organiseert hij de Burendag en de jaarlijkse collecte.


Annemiek van der Kraan

Al 27 jaar is zij vrijwilliger bij de Tussenschoolse Opvang op basisschool de Olijfboom in Almere. Ze geeft al jaren leiding aan een team vrijwilligers en doet de bijbehorende administratie.


Meneer en mevrouw Drieman

Meneer Drieman is pastoraal werker en geestelijk verzorger bij het Leger des Heils, korps Almere. Ook is hij praktijkbegeleider voor stagiairs in het Middelbaar en Hoger Beroepsonderwijs. Mevrouw Drieman geeft leiding aan vrijwilligers bij het Leger des Heils en heeft zich ook ingezet voor Humanitas.

Onze Ambassadeurs