Deurwaarders maken verboden prijsafspraken, zegt toezichthouder

Geschreven door ZWS Incasso

Deurwaarders moeten stoppen met een omstreden verdienmodel, waarbij bedrijven er baat bij hebben als er snel beslag op het salaris van iemand met schulden wordt gelegd. Met die aanklacht brengt het Bureau Financieel Toezicht twee deurwaarders voor de tuchtrechter.


De deurwaarders gaan volgens de toezichthouder over de schreef omdat ze afspraken maken met hun opdrachtgevers over financiële vergoedingen. Ze spreken af een deel van de vergoeding die ze krijgen voor ambtelijke handelingen, zoals een beslaglegging, door te sluizen naar de opdrachtgevers. Zo heeft een opdrachtgever er belang bij dat er snel beslag wordt gelegd, bijvoorbeeld op een woning of salaris. 

Bijvoorbeeld: bij een schuld van 1000 euro laat de deurwaarder beslag leggen op het salaris van de schuldenaar. Voor die handeling mag hij maximaal 122 euro in rekening brengen bij degene met schulden. Van die 122 euro geeft de deurwaarder zo’n 50 euro aan de schuldeiser. Die krijgt dus 1050 euro terug, in plaats van de oorspronkelijke 1000 euro. Zo is het voor schuldeisers lucratief om voor deurwaarders te kiezen die deze praktijk toepassen. 

Verkeerde prikkel 

Volgens de toezichthouder vormt deze retourprovisie of kickback fee een prikkel die een goede afweging tussen de belangen van de schuldenaar en de schuldeiser, bedrijven en overheden in de weg staat. Deurwaarders leggen mogelijk te snel beslag om schuldeisers aan zich te binden en zelf te verdienen aan een schuld.


De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders vindt dat de retourprovisie volgens de huidige regels wel door de beugel kan. “Het is opmerkelijk dat de toezichthouder nu deze zaak begint, omdat de afspraken nog gewoon zijn toegestaan”, zegt voorzitter Wilbert van de Donk in het NOS Radio 1 Journaal. 

Marktwerking 

De branchevereniging zegt van die afspraken af te willen, maar wil daarvoor nieuwe richtlijnen afspreken. “We zijn al twee jaar bezig dit soort afspraken te keren. Ze zijn het gevolg van marktwerking. Zolang die regelgeving er nog niet is, vinden we het lastig om daar een gerechtelijk oordeel over te vragen.”

Het omstreden verdienmodel wordt vaker toegepast door deurwaarders. Het Bureau Financieel Toezicht onderzocht de methode en mogelijk zijn de aanklachten van vandaag de eerste in een reeks. De deurwaarders tegen wie nu een zaak wordt gestart, hadden volgens de toezichthouder ook hun administratie niet op orde.

Samenwerking

Dergelijke constructies zullen wij, als opdrachtgever voor een deurwaarderskantoor, nooit accepteren. Een deurwaarderskantoor dat ons een dergelijk voorstel doet, zullen wij direct melden bij de toezichthouder.

ZWS Incasso kijkt altijd nauw naar de samenwerking met deurwaarderskantoren. Wij vinden het belangrijk dat de deurwaarders waarmee wij samenwerken voldoen aan bepaalde kwaliteitsnormen. Deze normen stellen wij veelal zelf. In de praktijk betekent dit dat een hoop deurwaarderskantoren afvallen in onze selectie.

Met onze deurwaarderskantoren maken wij afspraken over kwaliteit, snelheid en te maken kosten. Een deel van de deurwaarderskosten is wettelijk vastgesteld, een ander deel niet. Om transparant te kunnen werken, maken wij duidelijke afspraken voordat de samenwerking wordt bezegeld. Valt een samenwerking tegen, bijvoorbeeld vanwege de kwaliteit, dan zullen wij daar direct actie op ondernemen.

ZWS Incasso staat voor kwaliteit, maatschappelijk verantwoord en juistheid. Van bovengenoemde prijsafspraken nemen wij heel ver afstand.


Onze Ambassadeurs