"Elektrische auto slecht voor provinciekas"

Geschreven door Redactie

Een toename van elektrische auto's in Flevoland is slecht voor de kas van de provincie.

Dat zegt gedeputeerde Jop Fackeldey. Hij wil daarom, ook namens zijn collega-gedeputeerden, een financiële compensatie van het Rijk.

In Nederland rijden steeds meer elektrische auto's en dat betekent minder inkomsten voor provincies, zegt Fackeldey. Provincies krijgen jaarlijks geld binnen via de motorrijtuigenbelasting; de zogenoemde opcenten. Dit is een belangrijke inkomstenbron, mede omdat provincies zelf mogen bepalen hoe ze dit geld uitgeven. Alleen eigenaren van volledig elektrische auto's hoeven die belasting vooralsnog niet te betalen van het Rijk.

Taken

En daar wringt de schoen wat Fackeldey betreft. Hij is bang dat door de toename van het aantal elektrische auto's er minder geld aan opcenten binnenkomt. "Om te kunnen zorgen dat provincies gewoon hun werk kunnen blijven doen, en al die taken kunnen blijven uitvoeren die belangrijk zijn, moet daar iets voor in de plaats komen", aldus Fackeldey.

Klimaatakkoord

De zorgen over de opcenten hangen samen met het Klimaatakkoord. Het Rijk wil de hoeveelheid broeikasgas in Nederland terugbrengen. Een toename van het aantal elektrische auto's helpt daarbij. Het is een maatregel die Fackeldey in principe steunt. "Prima dat die auto's elektrisch worden. Het is ook niet zo dat het morgen een probleem is, maar we proberen nu uit te rekenen hoe groot het probleem is, wanneer het zich voor doet en wat moeten we oplossen."

Handtekening

Provincies hebben een belangrijke stem in het uiteindelijke Klimaatakkoord, dat waarschijnlijk in juni af is. Fackeldey: "Als het Klimaatakkoord er is, moeten we op heel veel manieren kijken of het een akkoord is waar we als provincies de handtekening onder kunnen zetten. Het gaat er dan vooral om: is het haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar?" Als het definitieve plan er is, moet er volgens Fackeldey wel een oplossing zijn voor de opcenten. "Daar ben ik best postitief over, maar het hangt nog wel boven de markt."