'Geen verstoring broedseizoen bij New Grounds Festival'

Er is bij het New Grounds Festival in Almere geen sprake van verstoring van broedende dieren. Dat zegt de organisatie van het festival, die een ecoloog naar de situatie heeft laten kijken.


Het festival wordt 8 juni gehouden op het Utopia Eiland in het Weerwater. Fracties van de Almeerse gemeenteraad hebben eind april vragen gesteld over het festival. De Partij voor de Dieren was bang voor geluidsoverlast en verstoring van het broedseizoen.


"De ecoloog van Urban Greeners heeft naar de situatie gekeken en heeft ons verzekerd dat er geen sprake is van een verstoring van het broedseizoen, anders hadden we daar ook de benodigde maatregelen voor genomen", aldus een woordvoerder. De festivalorganisatie heeft via een advertentie in een lokale krant laten weten dat er maatregelen genomen worden om de geluidsoverlast te beperken. Ze belooft zich aan de vastgestelde geluidsnormen te houden. Daarnaast worden de boxen zo geplaatst, dat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat het geluid over het Weerwater weerkaatst wordt.


New Grounds Festival is één van de evenementen die georganiseerd worden in plaats van het GROW Festival.