Verbod op asbestdaken drie jaar uitgesteld

Geschreven door Redactie

Staatssecretaris Van Veldhoven stelt voor dat het verbod op asbestdaken met drie jaar wordt uitgesteld, tot 1 januari 2028. Vorig jaar bepaalde de Tweede Kamer dat daken waar asbest in zit voor 31 december 2024 gesaneerd moeten zijn. Van Veldhoven past de datum in het plan nu aan.


Dat doet ze vlak voordat er dinsdagmiddag over het voorstel wordt gestemd in de Eerste Kamer. Het is twijfelachtig of de Eerste Kamer kan leven met de ingangsdatum van 2024. Door deze naar achteren op te schuiven wil Van Veldhoven de Eerste Kamer overtuigen om toch voor het voorstel te stemmen.


Van Veldhoven wil ook dat gemeenten soms een uitzondering kunnen maken tot 2030, als er bijvoorbeeld al een sloop of renovatie gepland staat.


Extra financiële mogelijkheden

Veel Senatoren zijn bang dat het onbetaalbaar wordt voor mensen om snel hun dak te laten vervangen. Van Veldhoven schrijft dat er een fonds is voor mensen die bijvoorbeeld alleen AOW ontvangen of wiens vermogen vast zit in hun huis. Daarnaast heeft ze onlangs aangegeven vijf miljoen extra beschikbaar te stellen voor schrijnende gevallen. In 2022 bekijkt ze of dit budget genoeg is.


Asbest in Flevoland

Lelystad telt ruim 600 particuliere woningen met een asbestdak en Almere ruim 1700. In Noordoostpolder bevat 8 procent van het totale dakoppervlak mogelijk asbest.