Weer extra geld voor plattelandsontwikkeling

Geschreven door Redactie

De provincie trekt weer extra geld uit voor plattelandsontwikkeling. Het gaat om zo'n 1,7 miljoen euro. Met dit extra geld probeert de provincie ervoor te zorgen dat er genoeg beschikbaar is voor alle goede ideeën.


Het geld is bedoeld voor innovatieve landbouwprojecten en is onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Het komt van een Europese subsidieregeling. Provincie Flevoland kreeg daarvoor oorspronkelijk een budget van 45,5 miljoen euro van de Europese Unie. Begin dit jaar werd daar al 4,5 miljoen euro aan toegevoegd. 


De subsidiepot wordt vergroot, omdat veel boeren er gebruik van maken. Er zijn daardoor meer aanvragen dan er geld is. De subsidie kan onder meer gebruikt worden voor trainingen, workshops en investeringen in modernisering. Ook is een een speciale pot voor jonge landbouwers.