B en W willen meer ligplaatsen in vier havens

Geschreven door Paula Blesing

Het college van B en W van Almere heeft vier alternatieve plekken gevonden voor de booteigenaren die hun boot in jachthaven Haddock hadden liggen. Haddock moest wijken vanwege de Floriade, en er is nog geen nieuwe plek voor een haven. Daardoor hebben 300 booteigenaren per 1 oktober een probleem.

B en W hebben nu een lijst gemaakt met mogelijke (tijdelijke) alternatieven. Zo kunnen er 18 extra permanente ligplaatsen komen in de gemeentelijke haven aan de Olstgracht. De Havenkom in Almere Haven heeft ruimte voor 50 extra permanente ligplaatsen. In de gemeentelijke haven Urkwal/Hengelohaven is ruimte voor 18 extra ligplaatsen. Daar kunnen ook 17 bestaande passantenplaatsen worden omgezet in vaste ligplaatsen. 

75 ligplaatsen aan de Fantasie 

De grootste uitbreiding is volgens B en W mogelijk in de gemeentelijke haven de Fantasie. Daar komen, als het aan het college ligt, 75 extra ligplaatsen. Zowel de Urkwal/Hengelohaven als de Fantasie beschikken niet over elektriciteit en water. Dat moet worden aangelegd. Daarvoor moet het bestemmingsplan worden aangepast.

De gemeente heeft de omwonenden van de Fantasie, Olstgracht en Hengelohaven al per brief op de hoogte gesteld van de plannen. Met name rond de Fantasie is er verzet. Daar is de afgelopen week al een bewonersavond geweest. 

Nieuwe jachthaven 

Volgens het college van B en W blijkt uit een eerste onderzoek dat er nog ruimte blijft voor een jachthaven. Naast voormalig eigenaar Philippe van Thiel van Haddock is er nog een kandidaat. De gemeente gaat daar na de zomer naar kijken.

Onze krant nog niet ontvangen?