Veel verzuim op werk door stress: 'Blijkbaar is het een taboe'

Geschreven door Redactie

Zorg van de Zaak is de campagne Weet jij wat er speelt? begonnen om meer aandacht te krijgen voor de psychische en lichamelijke gevolgen van bijvoorbeeld financiële problemen, een echtscheiding of ruzie op de werkvloer. Hierdoor verzuimen veel medewerkers op hun werk.

Zorg van de Zaak is een netwerk van arbodiensten en bedrijven die zich richten op onder andere verslavingszorg, schuldhulpverlening en re-integratie. Zij vroegen ruim 1100 Nederlanders hun mening over ‘levensloopstress’, zoals het in de campagne genoemd wordt.

In de afgelopen vijf jaar heeft ruim 80 procent van de mensen met levensloopstress te maken gehad. Bijna twee derde van de ondervraagden verzuimt vanwege deze stress. Hierbij ging het het vaakst om het overlijden van een dierbare, een ouder of gezinslid. Ook financiële problemen en mantelzorg sluiten zich hierbij aan in de top-3.

“Een vijfde van de mensen heeft zich weleens ziek gemeld op het werk zonder te zeggen dat het om moeilijkheden in de privésfeer ging”, zegt algemeen directeur van het netwerk Marja Sleeuwenhoek, “Blijkbaar is dit een soort taboe. Leidinggevenden weten vaak helemaal niet wat er speelt bij de medewerkers op de vloer.”

Veel leidinggevenden denken volgens Zorg van de Zaak dat levensloopstress van medewerkers ongrijpbaar is. “Vaak weten ze helemaal niet wat er speelt bij de medewerkers op de vloer. Het is belangrijk dat directeuren en chefs bijvoorbeeld oprechte interesse tonen en de juiste aandacht voor de medewerkers hebben. Dat begint met regelmatig vragen: hoe is het ermee? Zo blijven ze beter op de hoogte van wat er speelt."


Onze krant nog niet ontvangen?