Gedupeerde pensioengerechtigden betalen voortaan minder terug

Geschreven door Redactie

Gepensioneerden die te veel geld ontvangen hebben van het ambtenarenpensioenfonds ABP, hoeven voortaan daarvan minder terug te betalen. Het onterecht ontvangen geld moest voorheen over een periode van maximaal vijf jaar terugbetaald worden, maar nu is dat negen maanden. 

ABP wilt hiermee voorkomen dat deelnemers plotseling een enorme rekening op de mat krijgen. Dat gebeurde afgelopen maart, toen bleek dat zevenhonderd gepensioneerden in totaal zo’n 3 miljoen euro ten onrechte uitgekeerd gekregen hadden.

De sociale Verzekeringsbank (SVB) had verzaakt aan het pensioenfonds door te geven dat de inkomenssituatie van pensioengerechtigden was veranderd waardoor zij geen recht meer op een partnertoeslag hadden. Het bedrag moest per direct door de gedupeerden terugbetaald worden. Na uitgebreid protest heeft het ABP de terugbetalingsverplichting stopgezet.

In het nieuwe beleid van ABP staat ook dat het teveel aan pensioen dat is uitgekeerd niet per direct, maar over een periode van drie maanden terugbetaald mag worden.