Dit is de reden dat pensioenfondsen moeten korten

Geschreven door Redactie

Naast een AOW-uitkering krijgen veel mensen een aanvullend pensioen dat bij elkaar gespaard is bij een pensioenfonds. Uit nieuwe cijfers die op donderdag gepubliceerd zijn, blijkt dat de situatie voor deze fondsen niet erg rooskleurig is. Zo dreigen er verlagingen voor grote fondsen, zoals het pensioenfonds voor medewerkers in de zorg PFZW en ambtenarenfonds ABP. Maar waarom dreigen die verlagingen? 

Een pensioenfonds moet genoeg geld in kas hebben en een beetje extra om alle beloofde pensioenen uit te kunnen keren. Een paar jaar mag een pensioenfonds onder deze grens zitten. Is dit langer het geval, dan moet er gekort worden.

Dekkingsgraad

Doordat metaalfondsen PME en PMT al langer onder deze eerdergenoemde grens zitten, moeten zij aan het einde van 2019 een dekkingsgraad van minstens 100 procent hebben. Ondanks de afspraken in het nieuwe pensioenstelsel, waar dat beetje extra geld hebben niet nodig is, hebben deze fondsen al te lang te weinig geld in kas. Daardoor moet er gekort worden. Deze besparingen zijn wel lager onder het nieuwe stelsel.

Ondanks dat de dekkingsgraden afgelopen maand iets zijn opgelopen, moet er bij de huidige situatie nog altijd gekort worden. Hoeveel dat precies is, hangt af van de situatie op 31 december. ABP en PFZW moeten dan op een dekkingsgraad zitten van boven de 94 procent.

Volgens de gehanteerde rekenrente hebben ABP en Zorg en Welzijn te weinig geld in kas om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. De financiën zakken zelfs onder de ondergrens weg, ondanks een herstelplan om in de toekomst de pensioenen te betalen. Eind augustus lag de dekkingsgraad van het ABP nog maar op 88,6 procent. Kortingen onder deze omstandigheden zouden volgens de afspraken in het nieuwe pensioenstelsel niet langer nodig zijn omdat er geen buffers moeten worden aangehouden.

Mocht de financiële positie van ABP en Zorg en Welzijn volgend jaar niet verbetert zijn, dan komen zij in dezelfde situatie als PME en PMT. Ook zij zouden dan, volgens de nieuwe regels, moeten korten.


Onze Ambassadeurs