In december meer duidelijkheid over stikstofbeleid

Geschreven door Redactie

Het kabinet en de provincies geven uiterlijk 1 december "nadere duidelijkheid" over de precieze aanpak van het stikstofprobleem. Dat heeft minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) gezegd na een "goed en constructief gesprek" met provinciebestuurders in Den Haag.


Schouten presenteerde begin oktober een eerste plan waar de provincies hun vergunningenbeleid op konden baseren. Dat was nodig nadat de Raad van State eind mei de manier afkeurde waarop de overheid tot dan toe vergunningen verstrekte voor activiteiten waardoor stikstof neerslaat in kwetsbare natuurgebieden. 


De beleidsregels waar de provincies vorige week mee kwamen, stuitten met name in de landbouw op veel verzet. Bovendien vulden de provincies de regels anders in dan het kabinet, waarover onrust ontstond. Onder druk van massale boerenprotesten trok een aantal provincies de aangekondigde maatregelen snel weer in. 


Uitgangspunt blijft dat de stikstofdepositie in de natuur als gevolg van de nieuwe regels moet dalen. Daarnaast moet de aanpak zorgen voor "een duidelijk perspectief" voor alle sectoren, doordat weer vergunningen kunnen worden verleend die voor de rechter overeind blijven. 


De Tweede Kamer debatteert donderdag vanaf 17.00 uur over de stikstofproblematiek.