MBO Raad waarschuwt voor valse diploma’s

Geschreven door Redactie

De MBO Raad, brancheorganisatie voor scholen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie, waarschuwt maandag werkgevers voor valse diploma’s. De organisatie roept op aan werkgevers om bij twijfel een digitaal uittreksel uit het diplomaregister van de DUO aan te vragen. 

Voorzitter van de MBO Raad Ton Heerts stelt dat de brancheorganisatie steeds meer meldingen binnenkrijgt over valse diploma’s.

Heerts zegt: "Middelbare scholen vertellen vaker benaderd te worden door werkgevers die de juistheid van een diploma willen laten checken. En er dan samen met de school achter komen dat het een vervalsing is. Iemand heeft bijvoorbeeld nooit op de betreffende school gezeten. Of heeft er wel gezeten, maar een heel andere opleiding gedaan dan waarvoor hij of zij een diploma aan de werkgever laat zien."

Heerts raadt werkegevers aan om bij twijfel bij DUO aan te kloppen. "Bedrijven kunnen eenvoudig een check doen op de juistheid van een diploma door de potentiële werknemer een digitaal uittreksel te laten overleggen uit het diplomaregister van DUO", schrijft Heerts.

Juist nu waarschuwt de MBO Raad-voorzitter, omdat er steeds meer tekorten ontstaan in bepaalde specifieke vakgebieden waar uit het mbo afkomstige vakmensen uitkomst kunnen bieden. "Je moet er toch niet aan denken dat bijvoorbeeld een niet gekwalificeerde zorgmedewerker bij patiënten fouten maakt met alle consequenties van dien. Of een niet gekwalificeerde elektromonteur werk uitvoert dat levensgevaarlijke situaties oplevert", waarschuwt Heerts.