Vragenhalfuurtje terug van weggeweest

Geschreven door Redactie

In het nieuwe jaar keert het vragenhalfuurtje terug in de Almeerse politiek. De bedoeling is dat raadsleden prangende vragen meteen aan de wethouder kunnen stellen. 

Nu gaan daar vaak zes weken overheen, omdat de vragen schriftelijk moeten worden ingediend en beantwoord.

De rechtstreekse vragen aan de verantwoordelijk wethouder schelen ook werk voor ambtenaren, die minder vragen hoeven te beantwoorden. Ook kunnen raadsleden sneller informatie krijgen over actuele zaken die in de stad spelen.

Eerder experiment niet succesvol

Het is niet voor het eerst dat de Almeerse gemeenteraad een vragenhalfuurtje heeft. In 2012 en 2013 werd op verzoek van de PVV geëxperimenteerd met snelle vragen aan en antwoorden van het college van burgemeester en wethouders. In het eerste jaar werden er zo 33 vragen behandeld. Het jaar daarna ebde de aandacht weg en werden er maar twee vragen gesteld. Daarop werd het experiment gestaakt. Volgens de raadsgriffier is er nu weer wel behoefte aan.

Inloopspreekuur

Een andere vernieuwing bij de gemeenteraad is het raadspreekuur. Inwoners kunnen dan zonder afspraak raadsleden ontmoeten en aanspreken. Tijdens een inloopuur zit een aantal raadsleden van verschillende partijen klaar om te luisteren.

Onze Ambassadeurs