Stikstofberekening Mesdagfonds klopt niet

Geschreven door Redactie

De uitkomst van de stikstofberekeningen die het Mesdag Zuivelfonds op 20 februari naar buiten bracht, klopt niet. De boerenorganisatie meldt dat een 'bug' in een rekenmodel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de oorzaak is van de fouten. 

Volgens het RIVM is de landbouw voor 45 procent verantwoordelijk voor de stikstofneerslag in beschermde Nederlandse natuurgebieden. Het fonds becijferde later dat de boeren maar voor 25 procent verantwoording dragen. Maar dat cijfer blijkt dus niet te kloppen. De fout werd opgemerkt door een RIVM-medewerker.  

Extra computercapaciteit 

Het Mesdagfonds is een soort denktank voor de melkveehouderij waarvan Lelystedeling Jan Cees Vogelaar de drijvende kracht is. Het fonds gaat nu opnieuw de cijfers op een rijtje zetten. Hoewel, rijtje... "Het wordt een behoorlijke klus om die nieuwe berekeningen te maken. De uitkomst kan daarom weken of zelfs maanden op zich laten wachten, want er is veel rekencapaciteit nodig om de miljoenen cijfers na te gaan", zegt onderzoeker Geesje Rotgers. Daarom huurt het fonds extra computercapaciteit in, om zo snel mogelijk nieuwe cijfers te kunnen presenteren. 

Wel of geen water 

Tijdens de presentatie in Den Haag anderhalve week geleden, kwam naar voren dat de Mesdagfonds-onderzoekers alle 161 beschermde Natura 2000-gebieden hadden meegerekend. Het RIVM ging steeds alleen uit van 130 'stikstofgevoelige' gebieden. Met name het wel -of juist niet- meetellen van watergebieden kan volgens het RIVM leiden tot andere uitkomsten. 

Het Mesdagfonds betwist dat dit de oorzaak is van de verschillende uitkomsten en verwijst naar een RIVM-lijst van stikstofgevoelige natuurgebieden, waarop inderdaad ook watergebieden staan, zoals het IJsselmeer, de Waddenzee en de Oosterschelde.

Onze Ambassadeurs