Aantal operaties Flevoziekenhuis gehalveerd vanwege coronavirus

Geschreven door Redactie

Het Flevoziekenhuis in Almere gaat het aantal operaties vanaf maandag halveren om zo ruimte te creëren voor 'noodzakelijke intensieve medische zorg'.

Zo wil het ziekenhuis meer personeel beschikbaar houden om een eventuele toeloop van patiënten met het coronavirus het hoofd te bieden. De maatregel geldt voor alle ziekenhuizen in Noord-Holland en Flevoland. Het gaat om 'planbare' operatieve zorg, acute operaties worden nog wel uitgevoerd.

Bezoekregeling

Niet alleen het aantal operaties wordt teruggedrongen. Ook worden bezoeken aan de polikliniek zoveel mogelijk omgezet naar telefonische afspraken. Bij kwetsbare ouderen wordt extra kritisch gekeken, als het kan worden hun afspraken verplaatst. Mensen met verkoudheidsklachten worden geweerd.

Ook mogen patiënten nog maar maximaal één bezoeker per dag ontvangen. Als dat een kind is, mag er wel een begeleider mee. Informatieavonden en patiëntenbijeenkomsten worden geschrapt. De maatregelen zijn van kracht tot en met tenminste 31 maart.