Start berging Short Stirling bij Almere uitgesteld

Geschreven door Redactie

De gemeente Almere werkt samen met de ministeries van Defensie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Provincie Flevoland en aannemer Leemans Speciaalwerken toe naar de berging van het wrak van de Short Stirling: een Engelse bommenwerper die tijdens de Tweede Wereldoorlog is neergestort in het Markermeer. De start van de berging was gepland op 30 maart. Op basis van een grondige risicoanalyse door Defensie is in overleg besloten de berging van het vliegtuigwrak uit te stellen. De geplande bergingsmethode onder water bleek risico’s met zich mee te brengen, doordat in het vliegtuigwrak mogelijk nog munitie aanwezig is. Hoewel deze risico’s klein zijn, neemt Defensie het zekere voor het onzekere. In samenwerking met de gemeente Almere wordt gezocht naar een nieuw bergingsmoment. Hierbij wordt mogelijk een gewijzigde bergingsmethode toegepast.  

Publieksdag 18 april 

Sinds vorige week gelden er strenge maatregelen in heel Nederland om de verspreiding van het corona-virus af te remmen. Dit is in het belang van de volksgezondheid. Een van de maatregelen is het niet door laten gaan van evenementen waar meer dan 100 man op af komen. De gemeente heeft daarom besloten dat de Publieksdag op 18 april uit voorzorg niet doorgaat. Zodra een nieuwe datum bekend is, geven we dit aan via almere.nl/shortstirling.  

Berging Short Stirling 

Een aantal jaar geleden is in het Markermeer, noordwestelijk van het gemaal De Blocq van Kuffeler, een vliegtuigwrak gevonden. Het gaat om een Short Stirling: een Engelse bommenwerper die in de Tweede Wereldoorlog vloog bij de bombardementen op Duitse steden. Toevallig is in 2008 een deel van de aandrijfmotor van het landingsgestel van de Short Stirling omhooggehaald. De stichting Aircraft Recovery Group 1940-1945 denkt dat het om de BK716 gaat. In dit vliegtuig zaten zeven bemanningsleden. Het wrak wordt nu geborgen omdat zeer waarschijnlijk ook de stoffelijke resten van de bemanningsleden zich tussen de wrakdelen bevinden.   

Om welk toestel het echt gaat en wie er aan boord waren, kan de gemeente pas bekendmaken nadat het toestel is geborgen en de bemanningsleden zijn geïdentificeerd.   

Waarom bergen we de Short Stirling? 

Het college van burgemeester en wethouders en de Almeerse gemeenteraad willen het vliegtuigwrak bergen. Nabestaanden hebben gevraagd om de stoffelijke resten van hun familieleden te bergen om zo een laatste rustplaats te krijgen. Het college en de raad steunen dit. De bemanningsleden hebben de ultieme prijs betaald, zodat wij ook vandaag de dag nog in vrijheid kunnen leven. Bovendien kunnen de nabestaanden zo waardig afscheid nemen van hun overleden dierbaren.  

Nationaal programma berging vliegtuigwrakken 

Deze berging maakt deel uit van het Nationaal Programma berging vliegtuigwrakken. Gemeente Almere is opdrachtgever. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het ministerie van Defensie ondersteunen de gemeente bij de berging met geld en advies.  

Het Nationaal Programma berging vliegtuigwrakken startte in 2019 en zorgt voor de berging van circa 30 vliegtuigen waarbij grote kans is op het aantreffen van stoffelijke resten. Dit programma is gestart om aan de lang gekoesterde wens van nabestaanden tegemoet te komen om hun vermiste familieleden een graf te kunnen geven en om zekerheid te krijgen over hun lot. Ook viert Nederland in 2020 75 jaar bevrijding, waarbij de bergingen een betekenisvol gebaar zijn.  

Kijk voor meer informatie op: almere.nl/shortstirling  

De gemeente Almere voert de berging uit in samenwerking met het Ministerie van Defensie, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Provincie Flevoland en Leemans Speciaalwerken.

Onze Ambassadeurs